Ei kasvua ilman kehitystä – askelmerkit järjestölliseen johtamiseen

Blogit tiistai 03.10.2023

Puheenjohtajana tehtäväni on selvä – viedä keskustanuoret yhdessä kohti kasvukautta. Tulevan kahden vuoden aikana puheenjohtajalta tarvitaan vahvaa osallistumista järjestösektorin toimintaan kahdesta syystä.

 1. SYY: TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Nuorisoalan rahoituksen tulevaisuus ei näytä hyvältä. Hallituksen paine talouden tasapainotukseen on valtava ja jo OKM:n rahoitusosuuksia koskevasta keskustelusta ja muista tapahtumista on nähtävissä uhkaava kehityssuunta. On ikävä tosiasia, että jos leikkausten tielle joudutaan, joudumme valitsemaan leikkaukset toiminnasta, viestinnästä tai henkilöstöstä. Ne ovat äärimmäisen kovia paikkoja ja siksi ennakkovarautuminen on välttämättömyys. Kenuille on luotava seuraavan kahden vuoden aikana työntekijästrategia. Se arvioi nykytilaa ja luo toimenpiteet mahdollisten leikkausten varalle. Päämääränä on varautuminen ja toiminnan kehittäminen – tehokas järjestörakenne, hyvinvoivat työntekijät ja muutokset kestävä liitto. Tätä työtä olen valmis tekemään yhdessä pääsihteerin kanssa.

Työ vaatii johtajalta ymmärrystä järjestöstämme ja sen erityispiirteistä, osallistavaa otetta ja  aitoa kykyä tehdä päätöksiä järjestön tulevaisuus edellä. Keskustelua täytyy käydä laajasti ja avoimin mielin kaikille ratkaisuille. Varainhankintaa ei tule myöskään unohtaa. Sen osalta suurin potentiaali on piireissä. Olen toiminut kuluvan kaksivuotiskauden Keskustanuorten varapuheenjohtajana ja sitä ennen aktiivisesti piiritasolla. Tiedän, miten järjestömme toimii ja tiedän, mikä erottaa meidät muista! Toisaalta kaikessa työssä on hyvä pitää mielessä se, että jäsenmäärällä, sekä toiminnan alueellisella laajuudella on rahoitukseen selvä vaikutus. Siihen voimme vaikuttaa itse!

2. SYY: JÄSENKEHITYS

Jäsenistöstämme eläköityy 30 % seuraavan kahden vuoden aikana. Ilman uusia tulijoita järjestömme nykyisen toiminnan ylläpitäminen on mahdotonta. Jäsenhankinnan tulee olla kunnianhimoinen, kilpailtu ja palkittava osa toimintaa. Jäsenhankintaosaamisen vahvistamista on tuettava. Työ on jo käynnistetty, ja sen tulee jatkua päämäärätietoisesti. 

Aktiiviset piirit luovat yhteisön, johon uusien jäsenten on helppoa kiinnittyä. Olen kuullut huolestuttavaa viestiä siitä, miten piiritoiminnasta on vaikeaa innostua. Tarvitaan kasvua piirien toimintaan ja toiminnan arvostukseen. Piirien voimavarat tulee siirtää hallinnosta yhteisöllisyyteen. Liiton tulee olla vahvasti piirien tukena toiminnan suunnittelussa.

”Pitkän linjan kenut” ovat ajautuneet sivuun toiminnastamme. Yhteisömme kaipaa heitä ihmisinä ja järjestömme kehittäminen kaipaa heidän kokemustaan – siksi on ensiarvoisen tärkeää kartoittaa syyt erkaantumiselle ja luoda kiinnostava polku takaisin toimintaan, joka kehittää ja kiinnostaa myös heitä.

Järjestömme kasvu tarvitsee johtajan, jolla on kykyä innostaa ja kohdata. Olen sisintäni myöten yhteisöihminen. Ympärillä olevat ihmiset ovat valtava voimavara, joka saa liikkeelle. Hyvinvoiva yhteisö on arvo, jota tahdon vaalia. Olen valmis talkoisiin yhdessä piirien kanssa. Kevään biilikierros oli menestys. Olen sitoutunut pitämään siitä kiinni ja jatkokehittämään sitä eteenpäin. Kasvua luodaan yhdessä ja suuntaa näytetään edestä. Olen valmis osoittamaan suunnan kohti kasvukautta!