Energiaviisas tulevaisuus maaseudulla

Blogit tiistai 17.10.2023

Aurinkovoima, biokaasu, pienydinvoima ja vety. Maaseudun pelikortit tulevaisuuteen!

Maaseutu voi tulevaisuudessa nousta merkittäväksi paikallisen energiantuotannon edelläkävijäksi. Aurinko- ja tuulivoiman kaltaiset uusiutuvat energiamuodot tarjoavat houkuttelevia mahdollisuuksia energiantuotantoon, ja maaseutu tarjoaa runsaasti tilaa niiden kehittämiselle. Tämä edistää riippumattomuutta ulkoisista tekijöistä ja voi jopa tuoda paljon taloudellista hyötyä alueelle. 

Paikallinen energiantuotanto myös edistää kestävyyttä ja vähentää ympäristön kuormitusta, kun perinteisten fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja uusiutuvien esimerkiksi biokaasun käyttö lisääntyy. Maaseudun tulee olla edelläkävijä puhtaan energian käytössä ja samalla edistää alueen itsenäisyyttä ja taloudellista kestävyyttä energiasektorilla. Tärkeää on tukea tällaisia hankkeita ja kannustaa päättäjiä osallistumaan paikallisen energiantuotannon kehittämiseen eri politiikan tasoilla.