Veera Ursinin blogikirjoitus

Blogit keskiviikko 25.10.2023

Seuraavien kunta- ja aluevaalien voisi sanoa kolkuttelevan jo ovella. Ovella siinä mielessä, että niihin valmistautuminen on aloitettava ajoissa ensi vuonna. Näihin vaaleihin liittyy kaksi merkittävää ongelmaa. Kuinka etenkin nykyisissä kannatusluvuissa saamme uusia nuoria ehdokkaita Keskustan listalle? Kuinka saamme nuoret äänestämään – nimenomaan Keskustaa? Ongelman ollessa monitasoinen yhtä yksinkertaista ratkaisua ei ole, mutta vaihtoehtoja kyllä.

Nuorten ehdokkaiden koulutusta on edelleen vahvistettava. Edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaiden tueksi järjestetyt vaalikoneklinikat, joissa ohjeistettiin vaalikoneisiin vastaamisessa ja tarjottiin mallivastauksia Keskustanuorten linjojen mukaisesti oli toimiva konsepti, josta haluan pitää kiinni. Kunnallisen ja alueellisen päätöksenteon perusteita ja etenkin talousasioita on tarpeen käydä läpi huolella kampanjan alkuvaiheissa. Sosiaalisen median merkitys vaaleissa kasvaa ja keskustalaisina jäämme tällä hetkellä muiden puolueiden jalkoihin. Some-koulutus on syytä nostaa painavaksi osaksi ehdokkaiden kouluttamista.


Käännän katseet myös puolueen toimijoihin ja paikallisiin keskustalasiin. Jokaiselle nuorelle ehdokkaalle voisi nimetä kokeneen mentorin antamaan vinkkejä kampanjointiin. Myös napakka ideariihi kokeneiden Keskustanuorten tai paikallispoliitikkojen kanssa, jossa nuori saisi syventyä omaan kampanjaan, olisi paikallaan. Me nuoret olemme arvokkaita nyt ja tässä, mutta meistä riippuu myös puolueen tulevaisuus. Kunnallisjärjestöjen vaalibudjetista tietty osa tulee osoittaa nuorten kampanjatyöhön.


Verkostojen merkitystä kampanjatyössä ei voi liiaksi korostaa. On jokaisen oma asia, kuinka niitä hyödyntää, mutta mahdollisuudet on tarjottava. Mentorointimalli, yhteys kunnallisjärjestöön ja nuorten yhteiset koulutukset, joissa pääsee tutustumaan muihin nuoriin, antavat hyvät lähtökohdat kampanjointiin. Edellisissä kuntavaaleissa teimme kenu-ystävän kanssa vaalikoneita yhdessä videopuhelun välityksellä. Samantapaista yhteistyötä toivoisin olevan enemmänkin.

Nuorten ehdokkaiden kouluttaminen ja verkostojen luominen kantaa pitkälle. Vaaleissa luottamuspaikkoja saaneet ovat jo valmiiksi verkostoituneita, perusteet osaavia ja valmiita uusiin vaaleihin. Luottamushenkilöiden saaman koulutuksen tulee olla jatkuva prosessi ja kantaa yli valtuustokausien.