Hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja ajaa Suomen perikatoon – Suomi elää osaajista

Kannanotot sunnuntai 29.10.2023

Keskustanuoret arvostelee Petteri Orpon hallituksen muukalaisvihamielistä maahanmuuttopoliittista linjaa, joka estää taloudellista kasvua ja pahentaa työvoimapulaa. Keskustanuoret antaa hallitukselle oman toimenpide-ehdotukset tilanteen korjaamiseksi.

Petteri Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikka ajaa Suomen yhteiskuntaa kohti perikatoa. On käsittämätöntä, että talouden ja työvoimapulan kanssa kamppaileva Suomi pyrkii ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita kiristämällä maahanmuuttopolitiikkaa ja vaikeuttamalla yritysten mahdollisuuksia houkutella ulkomailta lisää osaajia.

Suomessa syntyvyysluvut ovat laskeneet vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2022 kokonaishedelmällisyysluku oli vain 1,32, joka seurannan matalin syntyvyyden taso. Tämä kehitys ennustaa väkilukumme kääntymistä laskuun tulevien vuosikymmenten aikana. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää tasapainoista huoltosuhdetta erityisesti, kun väestön keski-ikä nousee ja suuret ikäluokat vanhenevat. Ratkaisuna ei voi olla hallituksen pyrkimys vaikeuttaa työperäistä maahanmuuttoa.

Keskustanuoret vaatii Suomea käynnistämään laajamittaisen ohjelman osaajapulan ja huoltosuhteen parantamiseksi työperäisen maahanmuuton avulla. Suomi tarvitsee monenlaisia osaajia. Olemme huolestuneita hallituksen muukalaisvihamielisestä linjasta. Suomen menestys rakentuu työstä ja osaamisesta, ja siksi yhteiskuntamme ei voi sulkea silmiään globaalilta yhteiskunnalta.

”Suomen taloustilannetta ja mahdollisuuksia olisi pitänyt edistää, mutta hallitus valitsi sen sijaan hidastamisen typerillä maahanmuuttopoliittisilla linjauksillaan. Hallituksen muukalaisvihamieliset voimat käyttivät kaikki voimavaransa hallitusohjelmassa. Perussuomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa työperäinen ja humanitaarinen maahanmuutto näyttävät menevän sekaisin. Nyt hallitus pelottelee Suomesta pois osaavat veronmaksajat”, arvostelee Keskustanuorten nykyinen puheenjohtaja Aleksi Sandroos.

Hallituksen päätös kiristää maahanmuuttopolitiikkaa säännöllä, jonka mukaan maassa oleskelu vaatii uuden työpaikan löytämistä kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen on järjetön. Se lähettää selvän viestin ulkomaisille osaajille, jotka harkitsevat Suomeen muuttamista työn perässä: ”Tervetuloa töihin Suomeen, mutta älä tuo perhettäsi tai suunnittele jääväsi pitkäksi aikaa, sillä työttömäksi joutuessasi lennät välittömästi ulos”.

Suomi tarvitsee pitkäaikaisia uusia veronmaksajia, mutta nykyhallitus tuntuu toivovan pätkätyöläisiä. Työperäisen maahanmuuton lisääntyminen on ollut myönteistä, mutta uudet linjaukset suosivat pätkätyöläisiä pitkäaikaisten osaajien sijaan. Epävarma maahanmuuttopolitiikka, oleskelulupien saannin vaikeudet ja perheen yhdistämisen hankaloittaminen ovat epäinhimillistä ja haitallista politiikkaa taloudellisen kasvumme kannalta.

”Keskustanuoret lähtisi maahanmuuttopolitiikassa laajentamaan työperäisen maahanmuuton mahdollisuuksia estämisen sijasta. Muukalaisvihalla sävytetty politiikka sitoo yhteiskuntamme mahdollisuudet työperäiseen maahanmuuttoon pakolaiskriisien ongelmien ympärille. Suomi elää työstä ja työntekijöistä. Hallituksen on muutettava linjaansa välittömästi”, toteaa Keskustanuorten vastavalittu tuleva puheenjohtaja Jere Tapio.

Keskustanuorten toimenpiteet hallitukselle työperäisen maahanmuuton helpottamiseksi ovat seuraavat:

  • Luovutaan tarvehankinnasta. 
  • Pidetään työntekijän tulorajat 1300 eurossa kuukaudessa.
  • Helpotetaan pysyvän oleskeluluvan saamista. 
  • Perutaan kolmen kuukauden sääntö.
  • Nostetaan Suomen työperäisen maahanmuuton tavoitteet 20 000 osaajaan vuodessa.
  • Luodaan toimivampi kotouttamisohjelma, jossa huomioidaan pohjoismaisen tasa-arvoisen yhteiskunnan erityispiirteet.
  • Automatisoidaan työluvan käsittelyjärjestelmä tavoitteena saada työlupien käsittelyaika 12 viikosta 4 viikkoon.