Ei saksikäsiä, vaan suoraselkäisyyttä ja tasapainoa – Keskustanuoret esittää vaihtoehtonsa valtion talouden lisäsopeutuksiksi

Uutiset torstai 07.03.2024

Politiikan vuosi on käynnistynyt keskustelulla Suomen talouden tilanteesta. Huoli velkakehityksestä on vakava ja vaikuttaa siltä, että hallituksen tulee löytää vielä kolmen miljardin lisäsopeutus talouteen hallituskauden aikana. Keskustanuoret ovat halunneet nostaa esiin oman vaihtoehtonsa hallituksen toimenpiteiden päälle, jotta lisäsopeutukset saadaan tehtyä reilummin, ja kaikki ihmisryhmät huomioiden.

“Jaamme hallituksen kanssa tilannekuvan taloutemme ahdingosta ja väistämättömästä sopeutustarpeesta. Emme kuitenkaan ole samaa mieltä nyt valitusta yksipuolisesta linjasta. Päätimme koostaa oman vaihtoehtomme, jossa taakka jakautuu tasapuolisemmin. Esityksemme koostuu uusista sopeutuksista, tulolisäyksistä, sekä muutamien toimenpiteiden uudelleenpriorisoinneista”, kertoo Keskustanuorten puheenjohtaja Jere Tapio.

Ensiksi koimme tarpeelliseksi priorisoida valtion rahankäyttöä. Lähes puolen miljardin investointi tunnin junaan on tässä tilanteessa yksinkertaisen kestämätön. Sen vuoksi ohjaamme varatut 460 miljoonaa euroa tuomaan kasvua Suomeen. Sen työkaluina on 200 miljoonan investointi homekoulujen ja teiden korjauksiin, jolla saamme helpotettua rakennusalan ahdinkoa. Lisäksi investoimme 130 miljoonaa Itä-Suomen ja 30 miljoonaa Pohjois-Suomen ohjelmien käynnistämiseen. Tämän lisäksi rakentaisimme 30 miljoonan euron paketin ulkomaalaisen työvoiman houkuttelemiseen ja integroimiseen. Paketti koostuu palkkatuesta, sekä panostuksista korkeakoulujen harjoittelutukiin, jotka on osoitettu kansainvälisille opiskelijoille. Lisäksi perumme 9 miljoonan euron leikkauksen lääkekaton korottamisen muodossa ja kompensoimme asumistukileikkausta ohjaamalla 20 miljoonaa euroa opintorahan korottamiseen, ja korotamme hieman ammatillisen sekä lukiokoulutuksen oppimisen tuen vahvistamiseen kohdistettua rahoitusta. 

Näiden keinojen lisäksi teemme tärkeän arvovalinnan, kun panostamme 874 miljoonaa euroa hyvinvointialueiden palveluiden turvaamiseksi, peruen täten hallituksen epäsuoran leikkauksen alueille. Esitämme myös lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskemisen peruutusta perustuen päätöksen kestämättömyyteen. Kulujen kattamiseksi luomme terveysveron, korotamme tupakka- ja virvoitusjuomaveroja, peruutamme alennuksen oluen verotukseen sekä korottamme eläkkeiden verotusta progressiivisesti.

“Progressiivisena korotuksena pystymme mahdollisimman hyvin suojaamaan pienituloisten eläkeläisten asemaa, jotka ovat yhteiskunnassamme ahtaalla. Eläkeläisten keskuudessa hoidon ja hoivan riittävyys ja laatu ovat suuri huolenaihe ja verojen korotus on välttämätön ratkaisu niiden turvaamiseksi. Tämän lisäksi näemme kohtuullisena, että soten taakkaa kannetaan nimenomaan terveydelle haitallista kuluttamista verottamalla”, huomauttaa Tapio. 

Tämän lisäksi sopeutamme valtion taloutta korottamalla väliaikaisesti ansiotuloverotusta 1,5%, samalla peruen aiemmin päätetyt veroalennukset, korottamalla ALV:a 24%:sta 25%:iin, korottamalla yhteisöveroa 0,5%:lla, poistamalla ajoneuvoveron kevennykset, tehostamalla yritystukia, sopeuttamalla julkisen hallinnon toimintamenoja, tuomalla Suomeen ulkomaalaisten rekkojen tienkäyttömaksut, leikkaamalla viihdemerenkulun tukia sekä jäädyttämällä YLE:n indeksin. Lisäksi jättäisimme hallituksen alennuksen varainsiirtoveroon toteuttamatta ja pitäisimme ensiasunnon verovapauden ennallaan. 

“Hallituksen raippapolitiikka pelkkine leikkauksineen ei käy meille. Haluamme sen lisäksi tasapainottaa valtiontaloutta väliaikaisilla veronkorotuksilla, ja lisäleikkauksilla jotka eivät kohdistu vain heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Mielestäni työmme osoittaa sen, että mikään toimi ei ole yksinään välttämätön, vaan myös sopeutuksissa tehdään merkittäviä arvovalintoja”, päättää Tapio. 

Keskustanuorten toimenpiteet ja niiden vaikutukset valtion talouteen:

Priorisointipaketti

 • Taloudelle positiiviset:
  • Tunnin junan pääomituksen peruutus +460 milj. € 
 • Taloudelle negatiiviset:
  • Rakennusalan kasvupaketti -200 milj. € 
  • Kansallinen työkykyohjelma (sisältäen mielenterveyspanostuksia ja kansanterveyden edistämistä) -150 milj. €
  • Kulttuurin valtionavustusten peruutus ja hillitty lisäys -10 milj. €
  • Itä-Suomen ohjelma –130 milj. € 
  • Pohjois-Suomen ohjelma -30 milj. € 
  • Toisen asteen perusrahoituksen kasvattaminen (50% lukio & 50% ammatillinen koulutus) -20 milj. €
  • Kansainvälisten osaajien houkutteleminen ja integrointi Suomeen -30 milj. € 
  • Opintorahan korotus -20 milj. € 
  • Lääkekaton säilyttäminen vanhassa summassa -9 milj. € 
 YHTEENSÄ -139 milj. € 

Soten pelastuspaketti

 • Taloudelle positiiviset:
  • Eläkeläisten veronkorotukset progressiivisesti 350 milj. € 
  • Tupakkaveron korotus 200 milj. € 
  • Virvoitusjuomaveron korotus 40 milj. € 
  • Terveysvero 300 milj. €
  • Olutveron laskun peruutus 25 milj. €
 • Taloudelle negatiiviset:
  • Hyvinvointialueiden toiminnan tehostuksen vaatimuksen peruutus -874 milj. € 
  • Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskemisen peruutus -24 milj. €
YHTEENSÄ: +17 milj. € 

Lisäsopeutuspaketti 

 • Ansiotuloveron korotus kaikissa tuloluokissa 1,5% ja tehtyjen veroalennusten peruutus 1,903 mrd. €
 • ALV 24% -> 25% (ei korotuksia alennettuihin alveihin) 600 milj. €
 • Yritystukien tehostaminen 150 milj. € (Pääpaino ympäristölle haitallisissa tuissa)
 • Valtionhallinnon ja julkisen sektorin tehostaminen 90 milj. €
 • Ei toteuteta hallituksen esittämää veronalennusta varainsiirtoveroon ja säilytetään ensiasunnon verovapaus ennallaan 70 milj. €
 • Varustamotuen kohdentaminen vain varsinaiseen merenkulkuun liittyvään työhön 30 milj. € 
 • Otetaan käyttöön ulkomaisten rekkojen tienkäyttömaksu (vinjetti) 15 milj. €
 • Ajoneuvoveron kevennysten poisto 50 milj. € 
 • Ylen indeksijäädytys 17 milj. €
 • Yhteisöveron korotus 0,5%:lla 200 milj. €
YHTEENSÄ: 3,125 mrd. €

Tulos: 3,003 mrd. € 

Lisätietoja:

Jere Tapio
Puheenjohtaja
040 760 9463