Äijät on ansainneet hyvinvointia – Miehille elintasosairauksien seulontaohjelma

Kannanotot torstai 14.03.2024

Suomi kamppailee tällä hetkellä monien ongelmien äärellä. Työkykyisten määrä kapenee ja heille lankeaa yhä raskaampi taakka yhteiskunnasta. Samalla sosiaali- ja terveysmenojen osuus yhteiskunnan kustannuksista on kasvanut räjähdysmäisesti. On keskeistä pohtia uusia näkökulmia kansanterveyden edistämiseen. Terveempi aikuisväestö tarkoittaa pidempiä työuria, sekä matalampia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

Suurimmat vaikuttamismahdollisuudet kansallisesti kohdistuvat nk. elintapasairauksiin, eli esimerkiksi alkoholin kulutuksesta, tupakoinnista, ruokailutottumuksista tai työoloista johtuviin terveyden ongelmiin. Näillä sairauksilla on vahva yhteys yksilön toimeentuloon. Vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen (Tarkiainen, et. al) mukaan ylimpään tuloviidennekseen kuuluva mies elää keskimäärin 12,5 vuotta pidempään kuin alimpaan tuloviidennekseen kuuluva mies, naisilla vastaava ero on 6,8 vuotta. 

“Sotekriisin keskellä kansanterveytemme kohottamisen tulisi olla valtion keskeisimpiä tehtäviä. Suomessa on naisten syöpäseulontojen ja Pohjois-Karjala- projektin myötä lukuisia esimerkkejä onnistuneesta sosiaali- ja terveyspolitiikasta, jonka myötä yksilön hyvinvointi kasvaa ja valtion talous kiittää. Nyt on äijien aika päästä vahvemmin kiinni hyvinvoivaan tulevaisuuteen”, vaatii Keskustanuorten puheenjohtaja Jere Tapio.

Miesten kohonneiden elintasosairauksien riskin vuoksi ehdotamme uuden kansallisen seulontaohjelman käynnistämistä elintasosairauksien varalle. Seulontaohjelman ensimmäinen piste olisi täysi-ikäisille miehille osana laajennettuja tulevaisuuskutsuntoja. Tarkastukset tulisi käynnistää nuoressa iässä, sillä silloin yksilön mahdollisuudet elämäntapamuutoksien tekemiselle ovat kaikista parhaat. Tämän lisäksi 35-vuotiaille miehille tarjottaisiin seurantatapaaminen. Osana seulontoja tulisi selvittää esimerkiksi alkoholin ja tupakoinnin aiheuttamien sairauksien, sekä uniapnean riskejä, sekä tarjota miehille yleistä terveysneuvontaa. Myöhemmässä vaiheessa seulontajärjestelmää tulisi laajentaa myös muille sukupuolille.

“Äijät on ansainneet kasvavaa hyvinvointia. Kapenevan työikäisen väestön tilanne huomioiden on myös välttämätöntä kääntää kaikki kortit, jotta mahdollisimman moni työikäinen on myös työkykyinen uransa lävitse. Kansanterveyden kohottamisen kohdalla puhutaan investoinnista, joka maksaa itsensä vikkelästi takaisin – jopa moninkertaisena.” Tapio summaa.

Lisätietoja:

Jere Tapio
Puheenjohtaja
040 760 9463