Tieto nelipäiväisestä työviikosta on tarpeen työelämämurroksessa

Kannanotot tiistai 14.05.2024

Keskustanuoret kannattaa nelipäiväisen työviikon laajaa kokeilua Suomessa. Kokeilu voitaisiin toteuttaa esimerkiksi yrityksissä valtion tukemana tai julkisella sektorilla. Kokeilun avulla voitaisiin myös määritellä, millaisilla ryhmillä on suurin tarve nelipäiväiselle työviikolle. 

Työelämä on aina ollut enemmän tai vähemmän muutoksessa, mutta ero nykyiseen muutokseen on siinä, että muutosvauhti on digitalisaation ja tekoälyn etenemisen myötä huomattavasti nopeampaa. Työaika on kautta historian lyhentynyt, ja keskeinen peruste sille on ollut tuottavuuden kasvu. Tuottavuuden kasvun myötä myös elintaso on noussut. Näkyvin seuraus tälle on ollut kulutuksen, ei vapaa-ajan lisääntyminen. Planeetan kantokykykin huomioiden tämä on väärä suunta.  

Työelämän viimeaikaiset muutokset ovat lisänneet stressiä ja vaikeuttaneet palautumista. Todellisen vapaa-ajan puutoksen ongelma on myös aiheellinen. Mielenterveyteen ja ihmisten jaksamiseen liittyvät haasteet nousevat esille lähes kaikissa työelämää koskevissa raporteissa. Nykyinen suoritusyhteiskunta on törmäämässä seinään kovaa vauhtia. Työpahoinvoinnin hintalapusta on esitetty erilaisia arvioita miljardeista kymmeniin miljardeihin. Siksi meillä tulee olla selkeä visio tulevaisuuden työelämästä.  

“Keskeisenä osana tulevaisuuden työelämän visiota on nelipäiväisen työviikon kokeilu myös Suomessa. Esimerkiksi Britanniassa toteutetussa laajassa kokeilussa tulokset olivat positiivisia, ja työntekijöiden sekä fyysinen että henkinen terveys paranivat samalla, kun tuottavuus nousi. On tarpeen tarkastella, olisivatko tulokset samanlaisia myös Suomessa”, sanoo Keskustanuorten puheenjohtaja Jere Tapio. 

“On selvää, että nelipäiväinen työviikko ei nykyraameissa sopisi kaikille aloille, ja halukkaille on annettava mahdollisuus tehdä myös pidempää työviikkoa. Laajalla kokeilulla voimme kuitenkin saada tarvittavaa ymmärrystä siitä, millä aloilla mallilla voidaan vahvistaa sekä hyvinvointia, että tuottavuutta ja vauhdittaa täten siirtymää ja tukea työelämän murrosta”, summaa puheenjohtaja Tapio.

Keskustanuoret näkee, että tieto on tärkeää pääomaa kaikessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja muutoksessa. Työelämän murros ja koneellistuminen voivat johtaa myös siihen, että työaikamuutokset ovat ratkaisu sille, että riittävän monelle on jatkossakin töitä.  

Lisätietoja:

Jere Tapio
Puheenjohtaja
040 760 9463