Laidat kii, pelti kii – maaseudulle kokeiluun ratkaisu- ja reggaerekkoja!

Kannanotot torstai 16.05.2024

Keskustanuoret esittää, että maaseudulla ja haja-asutusalueilla voitaisiin ottaa kokeiluun täysperävaunuyhdistelmiä, joissa olisi tarjolla myös tulevaisuudessa pakolliset fyysiset peruspalvelut. 

Ihmiset ovat etätöiden yleistyessä yhä kiinnostuneempia muuttamaan maaseudulle, mutta monelle haasteeksi osoittautuu se, ettei pienemmillä paikkakunnilla ole tarjolla riittäviä palveluita – eikä tilanne ole menemässä parempaan päin. Haja-asutusalueiden palveluita heikennetään jatkuvasti, ja esimerkiksi perusterveydenhuollon palveluita ei ole saatavilla kaikkialla enää lainkaan. Keskustanuoret esittää liikkuvien palveluiden kehittämistä entisestään, jotta jokaisella on mahdollisuus peruspalveluihin myös maaseudulla. 

”Ratkaisurekkojen ideana olisi tarjota myös haja-asutusalueilla asuville palveluita, joita jokainen elääkseen tarvitsee – esimerkiksi kauppa- ja perusterveydenhuollon palvelut. Ratkaisurekat toimisivat samankaltaisesti kuin nykyiset kauppa- ja kirjastoautot, mutta niihin voisi tilata myös erikoistuotteita kuten kulutushyödykkeitä ja lääkkeitä”, mainitsee Keskustanuorten puheenjohtaja Jere Tapio.  

Ratkaisurekat voisivat myös tarjota sekä taloudellisemman että ekologisemman vaihtoehdon yksityisautoilulle.  

”Tällä hetkellä haja-asutusalueilla asuvista ihmisistä merkittävä osa joutuu matkustamaan pitkiä matkoja peruspalveluiden pariin. Ratkaisurekat tarjoaisivat mahdollisuuden siihen, että yksityisautoilua etenkin pitkillä matkoja voitaisiin vähentää entisestään myös näillä alueilla”, huomauttaa Tapio. 

Ratkaisurekat vähentäisivät yksityisautoilun tarvetta sekä elävöittävät maaseutua ja kylärakennetta. Näin myös palveluiden kausiluonteisuutta saataisiin kehitettyä. Palveluiden kausiluonteisuudelle on tulevaisuudessa tarvetta, kun ihmisten mökit ja vapaa-ajan asunnot ovat yhä paremmin varusteltuja ja monipaikkaisuus etenkin huhtikuun ja lokakuun välillä kasvaa ajallisesti.  

”Maaseudulle voitaisiin tarjota yhdistelmien avulla myös viihdepalveluita nuorten elämää elävöittämään laskemalla liikkeelle myös nk. reggae-rekkoja – ei muuta kuin laidat kiinni ja reivaamaan”, päättää Tapio. 

Lisätietoja:

Jere Tapio
Puheenjohtaja
040 760 9463