Helpotetaan vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistumista!

Kannanotot maanantai 20.05.2024

Keskustanuoret esittää, että reserviläiselle, joka osallistuu Puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämälle SOTVA-kurssille, tulee säätää laissa oikeus saada työstään vapaata.

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen suosio on mm. Ukrainan tapahtumien myötä nopeassa kasvussa. Reserviläisten koulutusmäärät ovat nousseet hyvin merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja tämä kehityskulku tulee säilyttää. Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus yhdessä reservin kertausharjoitusten kanssa takaa sen, että Suomessa on jatkuvasti kehittyvä ja oppiva reservi, joka on valmis toimimaan kaikissa yhteiskunnan häiriötiloissa.

Reserviläisten vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta järjestetään mm. Puolustusvoimien järjestämissä vapaaehtoisissa harjoituksissa sekä Puolustusvoimien operatiivisena kumppanina toimivan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla. Kouluttajina esimerkiksi MPK:n kursseilla toimivat sitoumuksen tehneet vapaaehtoiset reserviläiskouluttajat, joilla on motivaatiota ja osaamista kouluttaa reserviläisille uusia taitoja yhdessä Puolustusvoimien henkilökunnan kanssa.

Vapaaehtoisiin reserviläiskouluttajiin nojaava toimintatapa on Puolustusvoimien valmiuden kehittämisen ja valtion varojen käytön kannalta hyvin tehokas järjestelmä. Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus antaa jokaiselle reserviläiselle mahdollisuuden kehittää omia sotilaallisia taitojaan, vaikka kertausharjoitukseen ei tulisikaan kutsua.

Nykylainsäädännön mukaan reserviläisellä on oikeus saada vapaata työstään käsketyn kertausharjoituksen ajaksi, mutta kyseinen oikeus ei koske vapaaehtoista maanpuolustusta. Tämän oikeuden laajentaminen vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan edistäisi reserviläisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää sotilaallista osaamistaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kautta.