Yhdessä kohti Kohtuuden Suomea – Nuorkeskustalainen manifesti julkaistu!

Uutiset keskiviikko 12.06.2024

Suomi ja koko kansainvälinen yhteisö on tarponut viime vuodet kriisien kyllästämää aikaa. Niiden sivuoireena olemme menettäneet yhteiskunnallisessa keskustelussa kykymme katsoa tätä päivää pidemmälle. Nuoren sukupolven tulevaisuususko laahaa ja tämä näkyy sekä kasvana pahoinvointina että mielenterveyden haasteina.

“Katsoitpa sitten syntyvyyden kehitystä, talouden tunnuslukuja tai palavaa maailmaamme on hyvin selvää, että jokin kokonaisuudessamme on perusteellisesti vinossa. Nuorina koemme suoranaiseksi velvollisuudeksemme vaatia yhteiskunnalliselta keskustelulta parempaa, kuin mitä se nyt on. Vaaleissa ja niiden välillä puolueiden tulisi rohkeammin tarjota ihmisille kattava visionsa huomisen Suomesta arvioitavaksi. Meistä jokainen ansaitsee jotakin, mistä unelmoida”, taustoittavat työryhmän jäsenet.

Keskustanuorten ja Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajistot haluavat herätellä muutosta nykytilaan ja haastaa keskustalaiset, sekä koko poliittisen kentän rohkeampaan keskusteluun tulevaisuudesta. Tämän tavoitteen pohjalta olemme sanoittaneet alkuvuoden aikana tarinan “Kohtuuden Suomesta” – yhteiskunnasta, joka rakentuu nuorkeskustalaisten ihanteiden pohjalle. Se on yhteiskunta, joka pyrkii ennen kaikkea nostamaan jokaisen yksilön mahdollisuuksia tavoitella unelmiaan, osallistua yhteiskuntaan ja täyttää oma tehtävänsä. Samalla se on yhteiskunta, joka palaa vaalimaan lähiyhteisöjä ja näkee yhteisöllisyyden turvaverkkona, jonka avulla väestön keskuudessa vallitsevaa pahoinvointia voidaan ehkäistä. 

Kohtuuden Suomen kantava arvo on kohtuullisuus, ja sitä rakennetaan kohtuutalouden raamien mukaisesti. Siinä yhteiskunnallisten rakenteiden kestävyys pyritään luomaan pohjalle, joka on mahdollisimman vähäisesti riippuvainen saatavasta talouskasvusta. Tämän murroksen myötä yhteiskuntaa voidaan kehittää tavalla, jossa ihmisten hyvinvointi ja elinvoimainen ja monimuotoinen luonto asettavat reunaehdot ja talous on puhtaasti väline, jolla tavoitteet saavutetaan. Kasvua ei kuitenkaan nähdä itsessään pahana asiana. Sitä voidaan kuitenkin tavoitella paikallisemmin, kuten vaalimalla paikallisia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja niiden toimintaedellytyksiä. 

Paikallista elinvoimaa luodaan myös siirtymällä kohti perustuloa. Sen avulla työn vastaanottaminen on aina kannattavaa ja ihmisen on helpompaa selvitä jokseenkin repaleisessa työelämässä. Samalla työnsä menettänyt tai alaa vaihtava voi yhä matalammalla kynnyksellä mitata kykyjään yrittäjänä. Perustulon avulla perustoimeentulo on turvattuna ja yrittämisen alkumetrit on mahdollista taittaa pienemmällä huolella toimeentulosta.

“Tässä vain muutama esimerkki siitä, millaisilla ajatuksilla olemme lähteneet sanoittamaan tarinaamme Kohtuuden Suomesta. Toivomme, että työmme toimii kutsuna jokaiselle lukijalle liittyä mukaan, tai haastaa visiotamme yhä pidemmälle. Tulevaisuuteen kurottaessa itsensä asettaa aina alttiimmaksi myös kritiikille – me kuitenkin uskomme, että se on yhteiskuntamme menestymisen kannalta välttämätön riski”, summaavat työryhmän jäsenet.

Manifestimme julkaisuajankohta ei ole sattumaa, sillä viikonloppuna edessä on suuresti puolueemme suuntaa määrittävä puoluekokous. Toivomme, että manifestin teemat onnistuvat puhuttelemaan keskustaväkeä myös laajemmin – aina uusista jäsenistä puoluejohtoon saakka. 

“Manifesti on raikasta ja ennakkoluulotonta ajattelua tulevaisuuden Suomesta, myös uusine mahdollisuuksineen. Erityisesti viehätyin ajatuksiin kohtuudesta ja luontosuhteesta. Keskustan nuorella sukupolvella on mielestäni erityinen tehtävä pitää huolta keskustan vihreästä väristä, terveellä ja kestävällä tavalla. Minusta varttuneemman keskustaväen kannattaa tutustua nuorten ajatuksiin, vaikka ei aivan joka virkettä allekirjoittaisikaan. Kiitos keskustanuorille ja -opiskelijoille mielenkiintoisesta tulevaisuuspuheenvuorosta”, toteaa keskustan puheenjohtajaehdokas Antti Kaikkonen.

“Kiitän lämpimästi nuorkeskustaa tulevaisuusvisioinnista. Moni aihe on ajatuksia ja oivalluksia herättävä. Olen ylpeä siitä, että kansanliikkeemme nuorista löytyy tänäkin päivänä loistavaa ajattelukykyä. Suosittelen jokaista keskustalaista lukemaan sen ajatuksen kanssa läpi. Erityisesti haluan nostaa huolen mielenterveydestä. Mielenterveysongelmat ovat jo käsiimme räjähtänyt pommi, jonka ratkaisemiseksi pitää tehdä ratkaisuja. Kansallinen mielenterveysohjelma olisi jo symbolisesti merkittävä osoitus, että puolueet ja poliitikot ymmärtävät ongelman laajuuden. Toisena huomiona haluan nostaa yhteiskunnan äärilaitojen nousun ja erkaantumisen. Sen eteen meidän kaikkien on tehtävä työtä ja kuten manifesti toteaa viisaasti: ”Kohtuuden Suomi on myös sydämeltään sivistynyt yhteiskunta, jossa yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet ovat vaalittu ja keskeinen arvo”, mainitsee keskustan puheenjohtajaehdokas Tuomas Kettunen.

Lue koko manifesti täältä!

Lisätietoja:

Jere Tapio
Keskustanuorten puheenjohtaja
040 760 9463

Joonas Soukkio
Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja
050 389 7260