Yhdenvertaisuus on ennen kaikkea tekoja!

Uutiset lauantai 29.06.2024

Tällä viikolla vietetään Suomen suurinta Pride-tapahtumaa eli Helsinki Prideä, joka huipentuu lauantain kulkueeseen. Keskustanuoret toivottaa jokaiselle mitä lämpimintä yhdenvertaisuuden ja rakkauden juhlaa! Keskustanuoret haluavaa muistuttaa, että juhlan lisäksi kyseessä on alusta saakka ollut protesti. 

“Vaikka on kiistatonta, että olemme yhteiskuntana ottaneet suuria harppauksia sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden saralla on edelleen niin, ettei politiikassa ole saatu aikaan tarpeeksi. Merkittävä esimerkki tästä on tänä vuonna esiin nouseva aloite eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi. Tämän takana seisomme järkkymättä”, toteaa Keskustanuorten puheenjohtaja Jere Tapio. 

Keskustan suhde Pride-liikkeeseen on ollut läpi vuosien monisävyinen. Puolueen poliittiset linjaukset ovat hyvin suurelta osin yhteneväiset vaikkapa Setan ja Helsinki Priden kanssa, ja puolueen arvojen keskiössä oleva ihmisyysaate on hyvin yhteneväinen liikkeen tavoitteleman yhdenvertaisemman maailman kanssa. Tästä huolimatta puolueen suhtautuminen on ollut ajoittain hyvinkin varauksellista – paikoin jopa torjuvaa, ja linjojen toteutuminen politiikassa on jättänyt toivomisen varaa.

“On aivan paikallaan pohtia sitä, olisiko sateenkaarilipuin liputtaminen puolueeltamme vain pinkkipesua peilattuna aiempiin toimiimme politiikassa. Viime viikkojen ajan olemme käyneet aktiivista vuoropuhelua puoluejohdon kanssa ja tunnistaneet yhdessä tarpeen kasvaa näiden teemojen ympärillä. Tervehdimme ilolla puolueen avausta koota jäsenistömme yhteen luomaan ymmärrystä ja osaamista yhdenvertaisuuskysymyksistä”, kiittävät Keskustanuorten varapuheenjohtajat Maija Kymäläinen ja Antti Paunonen.

“Puoluesihteeri Antti Siika-Aho totesi vapaasti siteeraten puoluekokouksessa, että yhdenvertaisuus on ennen muuta tekoja. Odotamme, että tämä avautuminen keskusteluille näkyy puolueessamme ennen kaikkea vahvempana asemoitumisena ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolelle. Ensimmäinen mittari tälle odottaa äänestyksessä koskien eheytyshoitojen kriminalisointia”, puheenjohtajisto päättää.

Lisätietoja:

Jere Tapio
Puheenjohtaja
jere.tapio@keskustanuoret.fi
040 760 9463