Historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022. Ennakkoäänestys alkaa kotimaassa 12.1. ja päättyy 18.1. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.

Oletko kiinnostunut olemaan mukana aluevaaleissa ehdokkaana tai kampanjatiimissä? Jätä yhteystietosi täältä, niin olemme sinuun yhteydessä pian!

Sinä päätät! – Keskustanuorten aluevaalitavoitteet

Aluevaaleissa päätetään arjen tärkeistä palveluista: sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimen järjestämisestä. Keskustanuoret haluaa, että tulevilla sote-alueilla panostetaan erityisesti nuorten hyvinvointiin ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen. Hoitoon pääsyn on oltava sujuvaa koko Suomessa, olipa kyseessä sitten murtunut jalka tai murtunut mieli. Apua tulee olla tarjolla matalalla kynnyksellä.

Aluevaalien myötä päätöksenteko yksinkertaistuu ja valta tulee lähemmäksi ihmistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävistä vastaa jatkossa 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki nykyisten 200 sosiaali- ja terveysalan organisaation sijaan.

Äänestäjät pääsevät suoraan valitsemaan, kenet haluavat päättämään hyvinvoinnin kannalta tärkeistä palveluista. Myös talouden ennustettavuus paranee, kun vastuu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon järjestämisestä on samalla järjestäjällä. Helsingissä palveluiden järjestämisestä päättää jatkossa kaupunginvaltuusto. Keskustanuoret haluaa, että ihminen on palvelujen keskiössä, palvelut saa helposti ja jokainen saa hoitoa. Sinä päätät!

Tulevaisuuden sote- ja pelastuspalvelut

Ihminen keskiössä

Keskustanuorille on tärkeää, että tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan huomioon ihmisen koko elämäntilanne. Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden kesken, myös hyvinvointialueiden, kuntien ja oppilaitosten välillä.

Palvelut helposti

Jokaisen asukkaan on saatava tarvitsemiaan palveluita vaivattomasti, nopeasti ja läheltä. Yhden yhteydenoton tulee riittää palveluiden piirin pääsemiseen. Digitaaliset palvelut voivat parantaa ja nopeuttaa hoitoa, vaikka eivät kaikissa tilanteissa korvaa kasvokkaista kohtaamista.

Mielenterveyspalvelut kuntoon

Sote-palveluissa erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. Palveluita on oltava tarjolla riittävästi, ja kynnystä hakea hoitoa pitää aktiivisesti madaltaa. Mielenterveyspalveluita pitää olla tarjolla yhdenvertaisesti kaikille. Hyvinvointialueilla tulee edistää terapiatakuun toteutumista.

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Keskustanuorten tavoitteena on, että ehkäisy on maksutonta kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Maksuttomalla ehkäisyllä voidaan vähentää ei-toivottuja raskauksia, abortteja sekä seksitautitartuntoja. Näin maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen voi jopa säästää euroja.

Monipaikkaiset palvelut

Monella nuorella elämä jakaantuu useammalle paikkakunnalle. Palveluiden tulee olla joustavasti saatavilla elämäntilanteen ja sijainnin mukaan – myös yli hyvinvointialueiden rajojen.

Perhekeskukset

Haluamme, että tulevaisuudessa perhekeskuksissa on tarjolla monipuolista tukea perhesuunnitteluun, perheiden arkeen ja vanhemmuuteen. Perheille tulee taata laadukkaat neuvolapalvelut, ja tavoitteena tulee olla, että tuttu ammattilainen kulkee perheiden rinnalla vauva-ajasta kouluikään.

Yritykset ja järjestöt mukana palveluiden tuottamisessa

Haluamme, että palveluita pääsevät tuottamaan myös pienet yritykset, osuuskunnat ja järjestöt. Vapaaehtoistoiminta ja järjestöjen tuottamat palvelut täydentävät merkittävästi hyvinvointialueiden omaa palvelutarjontaa. Esimerkiksi vapaaehtoispalokuntien, SPR:n, vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Meripelastusseuran tuottamien palvelujen arvo on tunnustettava.

Yhdenvertaiset vasteajat

Kun ambulanssia tarvitaan, voi ihmisen henki olla minuuteista kiinni. Hyvinvointialueiden on puututtava vasteaikojen eriarvoisuuteen koko alueellaan.

Nuorten vaikuttamisryhmille vahva asema

Nuorisovaltuustolle tai muun nuorten vaikuttamisryhmän edustajalle on annettava puhe- ja läsnäolo-oikeus jokaiseen hyvinvointialueen toimielimeen sekä oma budjetti, jolla toteuttaa nuorille tärkeitä hankkeita ja vahvistaa nuorten osallisuutta.

Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi

Hyvinvointialueiden päätöksenteossa tulee arvioida vaikutukset lapsiin ja nuoriin.

Henkilöstön hyvinvointi

Työssään viihtyvä henkilöstö on edellytys laadukkaille palveluille. Hyvinvointialueilla on panostettava työhyvinvoinnin johtamiseen. Aktiiviset toimet työkyvyn ylläpitämiseksi parantavat sosiaali- ja terveysalan vetovoimaa ja säästävät kustannuksia.

Unelmien maakunta

Keskustanuoret näkee sote-uudistuksen ja hyvinvointialueet askeleena kohti laajempaa kansanvaltaista maakuntahallintoa. Ihmiset ovat oman elämänsä ja elinympäristönsä parhaita asiantuntijoita. Haluamme, että tulevaisuudessa 15-vuotiaat saavat äänestää ja asettua ehdolle maakuntien valtuustoihin.

Siksi – Sinä päätät!