Suomen Keskustanuorten valtakunnalliset tapahtumat

Ilmoittautuminen ja laskutus

Keskustanuorten valtakunnallisiin tapahtumiin tulee ilmoittautua täyttämällä ilmoittautumislomake verkossa Keskustanuorten ohjaamalla sivustolla määräaikaan mennessä.

Osallistuminen Keskustanuorten valtakunnallisiin tapahtumiin laskutetaan tapahtuman jälkeen osallistujan ilmoittaman piirin kautta. Mikäli osallistuja ei ilmoita piiriä, laskutus tapahtuu osallistujan jäsenpiirin kautta tai poikkeustapauksissa suoraan liiton kautta. Piiri laskuttaa osallistujaa ja vähentää laskun loppusummasta mahdolliset piirialennukset.

Suomen Keskustanuoret ei korvaa osallistujien matkakustannuksia valtakunnallisiin tapahtumiin, ellei kustannusten korvauksesta ole erikseen ilmoitettu tai sovittu erityisestä syystä. Mahdollisia matkakorvauksia ja/tai kimppakyytejä osallistuja voi tiedustella omasta piiristä.

Peruutukset ja sairastuminen

Tapahtumaosallistumisen maksuton peruutus on mahdollista tehdä Keskustanuorten ilmoittamaan viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Peruutuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti tapahtuman vastuuhenkilölle, joka on yleensä Keskustanuorten järjestösuunnittelija. Mikäli peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, tulee varaajalle maksettavaksi koko varauksen hinta.

Esteen sattuessa osallistujan vaihtaminen on mahdollista kuluitta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tapahtuman vastuuhenkilölle viimeistään kolme vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Osallistumisen siirtäjä on itse vastuussa korvaavan osallistujan hankkimisesta.

Sairaustapauksissa osallistumisen peruutus lääkärintodistuksella on maksutonta. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi tapahtuman aikainen este osallistumiselle. Lääkärintodistukset on toimitettava sähköpostitse Keskustanuorten pääsihteerille viikon kuluessa tapahtuman päättymisestä.