Tutustu nuoriin keskustalaisiin ehdokkaisiin ehdokasgalleriassamme!

Mihin kuntapäättäjänä voi vaikuttaa? 

Kuntien toimintaa ohjaa poliittinen päätöksenteko. Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet äänioikeutetut kuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä ja yhtäläisillä kuntavaaleilla.

Kunnat järjestävät kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Peruspalvelut rahoitetaan pääsääntöisesti kunnallisella verotuksella, valtionosuuksilla sekä palveluista perittävillä maksuilla. 

Peruspalveluista tärkeimpiä ovat 

  • opetus- ja kulttuuripalvelut, kuten varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kirjastopalvelut ja nuorisotyö
  • terveydenhuolto, kuten perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito
  • sosiaalihuolto, kuten lastensuojelu, vanhustenhuolto ja vammaispalvelut
  • tekniset palvelut, kuten rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, teiden ja muun infrastruktuurin rakennuttaminen ja vesi- ja jätehuolto. (lähde: suomi.fi)

Milloin kuntavaalit järjestetään? 

Oikeusministeriö ja puolueet ovat esittäneet eduskunnalle kuntavaalien siirtämistä alkuperäisestä vaalipäivästä 18.4. kesäkuuhun 13.6. Ennakkoäänestyksen ajankohtaa esitetään pidennettäväksi kahteen viikkoon, ajankohta ennakkoäänestykselle olisi esityksen mukaan kotimaassa 26.5.-8.6. ja ulkomailla tavalliset 4 päivää 2.-5.6.2021.

Oletko jo ehdolla?

Tutustu Keskustanuorten ja Keskustan kuntavaalikoulutusmateriaaleihin, jotka löytyvät erilliseltä Moodle-alustalta.