Pirkanmaan keskustanuoret ja Tampereen demarinuoret: Parlamentaarista yhteistyötä lisättävä 

Pirkanmaa 23.05.2024

Lyhyen aikavälin politiikka ja kykenemättömyys yhteistyöhön tekee hallaa suomalaiselle yhteiskunnalle ja politiikalle. Siksi Pirkanmaan keskustanuoret ja Tampereen demarinuoret peräänkuuluttavatkin parlamentaarista, eli eduskuntapuolueiden välistä yhteistyötä poliittisen polarisaation keskelle!  Viime vuosien kriisit kuten korona, Ukrainan sota sekä Israelin hyökkäys Gazaan ovat koetelleet ja ravistelleet Suomea sekä muuta maailmaa jättäen yhteiskuntiimme pysyvän jäljen. Epävarmuus ja kuohunta on heijastunut …

Pohjois-Savon Keskustanuoret: Sivistyskummi lapselle

Pirkanmaa 23.05.2024

Pohjois-Savon Keskustanuoret ehdottaa mahdollisuutta saada lapselle sivistyskummi. Yhä useampi lapsi jää sivistyksen kentän ulkopuolelle. Tämä voi johtua esimerkiksi perheen taloudellisesta tilanteesta, vanhempien haasteista tai riittämättömästä tuesta lapsen ympärillä. Sivistyskummin tehtävänä olisi auttaa lasta kohti sivistyspalveluita esimerkiksi viemällä lasta harrastuksiin tai kulttuuripalveluihin. Sivistyskummi toimisi myös tukena esimerkiksi lukemaan opettelussa ja muiden sellaisten taitojen harjoittelussa, josta lapsi …

Euroopan tulevaisuus on myös meidän tulevaisuutemme

Pirkanmaa 23.05.2024

9.5. vietettiin Suomessa ja muualla Euroopassa Eurooppa-päivää ja tasan kuukauden päästä tästä järjestetään Euroopan parlamentin vaalit. Eurooppa-päivän tarkoituksena on juhlistaa Robert Shumanin vuonna 1950 antamaa julistusta, jonka tarkoituksena oli sitoa Euroopan maat taloudellisesti toisiinsa, jotta uudelta suursodalta voitaisiin tulevaisuudessa välttyä. Julistus oli myös aloite yhtenäisemmän Euroopan ja samalla Euroopan unionin luomiseksi. Pääsin itse huhtikuussa europarlamentaarikko …

Satakunnan Keskustanuoret: Isänmaallisuus ja kotiseuturakkaus arvojemme keskiöön

Pirkanmaa 23.05.2024

Keskustanuoret puolustavat vahvasti paikallisuutta ja alueiden tasa-arvoa, mistä se kaikki kumpuaa? – Isänmaallisuudesta ja kotiseuturakkaudesta. Siksi vaadimme, että Keskustanuorten on painotettava poliittisisessa viestissään isänmaallisuutta arvonamme. Esitämme, että jatkossa linjaamme tavoiteohjelmassamme vahvemmin isänmaallisuudesta ja sen merkityksestä yhteiskunnassamme. Isänmaallisuus ja kotiseuturakkaus on peruste ajamallemme aluepolitiikalle – siksi meidän on puhuttava ja tuotava isänmaallisuus avoimesti esille osana arvojamme. …

Satakunnan Keskustanuoret: Ammattikorkeakoulut kunniaan

Pirkanmaa 23.05.2024

Keskustanuorten on otettava enemmän kantaa koulutuspolitiikkaan. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen kuinka merkittävä vaikutus ammattikorkeakouluilla on alueiden elinvoimaan ja työllisyyteen. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n mukaan kaksi kolmesta ammattikorkeakoulusta valmistuneesta työllistyy opiskelumaakuntaansa.  Ammattikorkeakoulut tekevät monipuolista tutkimus-, kehitys – ja innovaatiotoimintaa (TKI) sen lisäksi, että ne kouluttavat opiskelijoita alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon. Ammattikorkeakouluilla on myös keskeinen rooli …

Kannanotto: Kokoomus pettää jälleen!

Pirkanmaa 23.05.2024

Vielä ennen eduskuntavaaleja 14.3.2023 Petteri Orpo julisti, että kokoomus ei ole siirtämässä opiskelijoita pois yleisen asumistuen piiristä. Nyt 16.4.2024 pääministeri Orpo ilmoitti hallituksen kehysriihessä päätetyistä leikkauksista, joihin sisältyy opiskelijoiden palauttaminen takaisin opintotuen asumislisälle ensi vuonna. Kaikkien muiden opiskelijoihin kohdistuneiden leikkausten jälkeen Orpon hallituksen päätös on märkä rätti vasten kasvoja. Usein kuulee sanottavan, kuinka kepu pettää …

Pirkanmaan keskustanuoret: Duopoli purettava! 

Pirkanmaa 23.05.2024

Pirkanmaan keskustanuoret on kyllästynyt tavallisen kuluttajan ja kotimaisen ruoantuottajan kyykyttämiseen! Ruoan hinta on Suomessa inflaation jyllätessä ennätyksellisen korkealla, eivätkä palkankorotukset pysy inflaation perässä. Kaiken tämän päälle Petteri Orpon hallituksen politiikan seurauksena erityisesti pienituloisille käteen jää entistä ohuempi siivu tavallisen arjen kulujen kattamiseksi.   Samaan aikaan S-ryhmä ja Kesko takovat ennätystuloksia, eikä aitoa kilpailua päivittäistavaramarkkinoilla ole ollut …

Keskustanuorille kunnianhimoinen maatalouspoliittinen ohjelma

Pirkanmaa 23.05.2024

Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuorten tulee laatia uusi maatalouspoliittinen ohjelma, joka vastaa tämän päivän haasteisiin ja valmistaa liittoa myös tuleviin eduskuntavaaleihin. Nuorten viljelijöiden määrä laskee, ja samalla tuotantoon kohdistuu valtavia paineita uudistua. Heikko kannattavuus vaivaa monia tiloja ja erilaiset lainsäädännön vaatimukset lisääntyvät. Lisäksi ilmastonmuutos tuo lisää epävarmuutta satoihin. Maatalouden keskittyminen ja tarvittavan työvoiman väheneminen vaikuttavat …

Pirkanmaan Keskustanuoret: Ei vientivetoista palkkamallia lakiin 

Pirkanmaa 23.05.2024

Pirkanmaan Keskustanuoret vastustaa hallituksen aikeita kirjata vientivetoinen palkkamalli lakiin. Vaikka vientivetoiselle palkkamallille on paljon hyviä perusteluja, on sille myös vasta-argumentteja. Vientivetoinen palkkamalli tarkoittaa sitä, että muille aloille ei voida ehdottaa palkankorotuksia, jotka ylittävät vientialojen korotukset. Tällaisia suurimpia vientivetoisia aloja ovat esimerkiksi metsä-, teknologia- ja kemianteollisuuden alat.  Mallin kirjaaminen lakiin saattaa johtaa entistä pahempiin ristiriitoihin työmarkkinoilla. …

Pohjois-Savon Keskustanuorten vuosikokous: Hallituksen väärä suunta

Pirkanmaa 23.05.2024

Edellisellä viikolla kehysriihessä päätettiin mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä opiskelijoihin kohdistuvista leikkauksista. Jo tätä aiemmin hallitus oli päättänyt asumistuen ja työttömyysturvan leikkaamisesta. Tämä on väärä suunta. Taloutta ei voida kiristää väärällä tavalla pitkäksi aikaa ja olettaa, ettei sillä olisi mitään vaikutuksia. Esimerkiksi masennuksen vuoksi työkyvyttömäksi joutuvat eivät välttämättä löydä takaisin työmarkkinoille. Näyttää vahvasti siltä, että …

Keski-Pohjanmaan Keskustanuorten blogi: Mitä internet on tehnyt minulle viime aikoina?

Pirkanmaa 23.05.2024

Internet, verkko tai netti. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin kuin sanotaan. Tuonkin sanonnan tarkastin netistä. Netti on iso, ja haluan painottaa, ISO osa meidän elämäämme. Kaikki sarjat on katsottavissa suoratoisto palveluista. Tunteita kohottavia keskusteluja käydään netin keskustelupalstoilla. Uutiset luetaan netistä. Ostokset voidaan tehdä netissä. Keskustelut kasvotusten voidaan hoitaa videopuheluina. Ja kaikkea muuta jännää, tai …

Etelä-Pohjanmaan keskustanuorten blogi: Lasten ja nuorten mielenterveys: onnellisen Suomen varjopuolet

Pirkanmaa 23.05.2024

Suomi on maailman onnellisin maa seitsemättä vuotta peräkkäin. Tämä saavutus kuitenkin varjostuu, kun tarkastelemme lasten ja nuorten mielenterveysongelmien lisääntymistä. Muutama viikko sitten Vantaalta kuultiin järkyttäviä uutisia ala-asteella tapahtuneesta vakavasta kouluampumisesta, jossa kuoli yksi 12-vuotias poika. Kouluampumiset ja koulu-uupumus ovat vain jäävuoren huippu näiden vakavien haasteiden keskellä. Leikkaukset koulutus- ja terveyspalveluista, heikennykset perheiden taloudellisesta tuesta, jälkihuollosta …

Kohti nelipäiväistä työviikkoa

Pirkanmaa 23.05.2024

Työelämä on aina ollut enemmän tai vähemmän muutoksessa. Ero nykyisessä muutoksessa on siinä, että muutosvauhti on digitalisaation ja tekoälyn etenemisen myötä aiempaa nopeampaa. Työaika on kautta historian lyhentynyt ja keskeinen peruste sille on ollut tuottavuuden kasvu. Tuottavuuden kasvun myötä myös elintaso on noussut. Näkyvin seuraus tälle on ollut kulutuksen, ei vapaa-ajan lisääntyminen. Planeetan kantokykykin huomioiden …

Satakunnan Keskustanuoret: Opiskelijatalo Saikku on tärkeä osa Porin kasvusopimusta

Pirkanmaa 23.05.2024

Porin kaupungissa valmistellaan kasvusopimusta, jonka yhtenä tavoitteena on saada kaupunkiin 2000 uutta korkeakouluopiskelijaa vuoden 2028 loppuun mennessä. Tavoite on juuri sitä mitä Pori ja muukin Satakunta tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen. Samalla kaupungin tekninen toimi on laatinut esityksen kaupungille tarpeettomista kiinteistöistä. Opiskelijatalo Saikku on päätynyt esityksessä mahdollisesti myytävien listalle. On nurinkurista, että toisaalla tavoitellaan kaupungin opiskelija …

Kristiina Oinonen Pohjois-Karjalan Osuuskaupan edustajistoon

Pirkanmaa 23.05.2024

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret onnittelevat Kristiina Oinosta valinnasta ja hienosta vaalituloksesta Pohjois-Karjalan Osuuskaupan edustajiston vaaleissa. Edustajiston vaalit käytiin maaliskuun aikana ja vaalien tulos julkaistiin torstaina 4.4.2024. Keskustalla oli vaaleissa kaksi vaalilistaa, joissa nuoria oli ehdolla yhteensä 4. Nuorten menestys edustajiston vaaleissa voidaan katsoa olleen yleisesti ottaen hyvää. Keskustalaisten listojen nuorista ehdokkaista eniten ääniä sai valituksi tullut Kristiina …

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten blogi: Taklataan yksinäisyys harrastusten avulla

Pirkanmaa 23.05.2024

Yhä enenevissä määrissä lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi sekä yksinäisyys lisääntyy ja nyt viimeistään asialle on tehtävä jotakin. Esimerkiksi lisäämällä nuorten kokoontumistiloihin matalan kynnyksen tapahtumia tai muuta ohjattua ohjelmaa. Näin takaisimme mahdollisuuden, jossa uusien kaverien saaminen olisi mahdollista. Silloin yksinäisyyden määrä ei kasvaisi, vaan päinvastoin vähentyisi. Kaupunkien pitäisi ottaa mallia maaseudun toiminnasta, jossa lasten ja …

Suomalaisten meppien tulee puolustaa Suomea ja suomalaisia EU:n päätöksentekopöydissä

Pirkanmaa 23.05.2024

Euroopan Unionin jäsenvaltioissa valmistaudutaan kesäkuussa käytäviin europarlamenttivaaleihin. Suomea Euroopan päätöksenteon ytimeen edustamaan valitaan 15 edustajaa vuosille 2024-2029. Pohjois-Savon Keskustanuoret näkee, että tulevalla parlamenttikaudella me tarvitsemme ennen kaikkea meppejä, jotka kykenevät puolustamaan Suomea ja suomalaisia päätöksentekopöydissä. Eurooppa lämpenee muita maanosia nopeammin tällä hetkellä. Ilmastonmuutos on täällä. Suomi pyrkii omalta osaltaan hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Ilmastonmuutoksen torjunta …

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten blogi: Nuorten mielenterveys ja nuorten asiat

Pirkanmaa 23.05.2024

Nuorilla on vaikea saada apua mielenterveysasioihin ja tähän pitäisi saada jotakin muutosta. Itse olen sitä mieltä, että palveluita pitäisi lisätä, jolloin nuoret saisivat avun mielenterveysongelmiin. Näin saataisiin vähennettyä nuorten mielenterveysongelmia. Mielenterveysongelmat ovat suomessa kasvussa. Olen paljon lukenut uutisista, ettei psykiatrille pääse koska heillä on jonoa ja henkilökuntaa ei ole tarpeeksi. Jotain apuja kaipaamme tilanteeseen, jos …

Aito läsnäolo lisää onnellisuutta

Pirkanmaa 23.05.2024

Punaisen Ristin 14.2.2024 julkaiseman yksinäisyysbarometrin mukaan nuorten yksinäisyys on hälyttävällä tasolla. Jopa noin puolet 15-24 vuotiaista barometriin vastanneista kokee yksinäisyyttä säännöllisesti. Barometrin tulos on huolestuttava. Yksinäisyys voi johtua sosiaalisen verkoston puuttumisesta tai tunteesta, ettei kuulu mihinkään ryhmään. Pitkään jatkuessa yksinäisyys voi nostaa riskiä sairastua myös psyykkisiin sairauksiin, kuten masennukseen tai ahdistuneisuushäiriöihin. Yksinäisyyden on tutkittu olevan …

Jokaiselle nuorelle tarvittava apu juuri siellä, missä on.

Pirkanmaa 23.05.2024

Ystävänpäivä on ympäri maailman tunnettu juhlapäivä, jonka tarkoituksena on juhlistaa rakkautta ja ystävyyttä esimerkiksi viettämällä aikaa yhdessä, yllättämällä toinen vaikkapa suklaarasialla tai soittamalla niille rakkaille, jotka asuvat muualla. Samalla, kun juhlimme ystävyyttä ja rakkautta, on kuitenkin myös hyvä muistaa ne, joille ystävänpäivä on syystä tai toisesta vaikea päivä. Siinä missä meistä moni viettää ystävänpäivää ystävien …

Vaalirauhaa kiitos!

Pirkanmaa 23.05.2024

Presidentinvaalien toinen kierros on kiivaimmillaan, ja pudonneiden ehdokkaiden tukijat hajaantuvat jäljelle jääneiden taakse yllättäviinkin suuntiin. Keskusteluja ja kannanottoja kuunnellessa voisi kuvitella, että Suomen johtoon on pyrkimässä kaksi psykoottista sarjamurhaajaa, jotka syövät pikkuvauvoja aamupalaksi. Sen verran värikkäitä puheenvuorot inhokkiehdokkaita ja heidän äänestäjiään vastaan ovat. Ehdokkaiden seksuaalisuuden, luonteenpiirteiden ja muun yksityiselämän arvostelu on jo kauan aikaa sitten …

Pohjoiset Keskustanuoret: Teräaseet kimaltelevat, sähkösavuke tuoksuu, salamavalot räpsähtelevät.

Pirkanmaa 23.05.2024

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin Keskustanuoret eivät halua nuorten joutuvan pitämään luotiliivejä karkkihyllyillä. Nuoret kohtaavat julmaa väkivaltaa, uhkailua sekä varkauksia jokapäiväisissä arjen tilanteissa. Nuoret eivät enää uskalla pukea kalliita kesätyörahoilla hankittuja vaatteitaan, sillä vaatteita varastetaan jopa ihmisten päältä. Nuoret kantavat mukanaan jopa käsiaseita, joilla ovat valmiita vahingoittamaan ikätovereitaan. Kaiken lisäksi, nämä tilanteet taltioidaan sosiaaliseen mediaan nöyryyttääkseen …

Keski-Pohjanmaan Keskustanuorten Blogi: Koko Suomen elinvoima ja omavaraisuus – tehokkainta huoltovarmuudesta huolehtimista

Pirkanmaa 23.05.2024

Elämme tällä hetkellä Suomessa ja koko Euroopassa harvinaisen epävarmoja aikoja. Itäraja on kiinni ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan. Naapurivaltio Venäjän toiminta itärajan takana aiheuttaa syystäkin huolta kansalaisissa. Venäjän pian kaksi vuotta sitten, 24.2.2022 aloittama laiton hyökkäyssota Ukrainassa on jo sinällään jyrkästi tuomittavaa, mutta kenties itänaapurin provokaatio on konkretisoitunut Suomen kansalaisille vielä karummin, kun Venäjä aloitti …

Itä-Suomen koulun omistajakaupungit sortavat lasten ja nuorten oikeutta tulla kuulluksi

Pirkanmaa 23.05.2024

Joensuun, Imatran ja Lappeenrannan kaupungit ilmoittivat 11.1.2024 Itä-Suomen koulun lakkauttamispäätöksestä. Lakkauttamispäätös tuli täytenä yllätyksenä niin oppilaille, vanhemmille kuin myös koulun opettajille. Kaikkien kolmen koulun lakkautuspäätös tietää kylmää kyytiä niin oppilaille kuin myös Itä-Suomen vetovoimalle.    Pohjois-Karjalan Keskustanuoret on huolissaan siitä, kuinka kaupungit eivät päätöksissään ole lainkaan kuulleet lapsia ja nuoria heitä koskevissa päätöksissä. Nuorisolain 24 …

Rohkeasti ihmisten hyväksi – Itä-Suomen asia on yhteinen, koko Suomen asia

Pirkanmaa 23.05.2024

Tämä aika ei kaipaa lisää epävakautta, vaan tukevaa kallioperää, joka ei maailman puhureissa huoju. Kaipaamme koko Suomen etua ajattelevaa, terävää ja luotettavaa tasavallan presidenttiä tulevalle kuusivuotiskaudelle. Oikea valinta on Olli Rehn. Tulevan presidentin täytyy tehdä parhaansa itärajan turvallisuuden varmistamiseksi ja kansallisen yhtenäisyyden parantamiseksi, ja Rehnillä on siihen sekä tahtoa että taitoa. Tilastollisesti Itä-Suomessa menee monella …

Kainuun Keskustanuorten mielestä synnytykset on tehtävä sairaaloissa ei tien poskessa

Kainuun Keskustanuoret: Äitien on saatava synnyttää sairaalassa, ei tienposkessa!

Pirkanmaa 23.05.2024

Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestyöryhmän julkaisemassa sairaala- ja päivystysselvityksessä esitetään sairaalaverkon karsimista päivystys- ja synnytyssairaalapalveluista. Tämän seurauksena Kainuun keskussairaala menettäisi synnytyssairaalan järjestämisen erityisluvan. Jatkossa kainuulaiset äidit joutuisivat synnyttämään joko Kuopiossa tai Oulussa. Palveluiden keskittäminen tiettyihin, jo valmiiksi ruuhkautuneisiin yksikköihin on riskialtista toimintaa. Synnytysturvallisuus vaarantuu ruuhkautuneissa yksiköissä ja komplikaatioiden riski voi kasvaa, mikäli tarvittavaa apua ei ruuhkien …

Kainuun Keskustanuoret kannattavat Olli Rehniä Suomen seuraavaksi preidentiksi

Kainuun Keskustanuoret: Olli Rehn tasavallan presidentiksi

Pirkanmaa 23.05.2024

Kainuun Keskustanuoret kannattavat filosofian tohtori, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehniä seuraavaksi tasavallan presidentiksi. Elämme tuulisia aikoja – Maailma on muuttunut entistä arvaamattomammaksi, turvallisuustilanne on murroksessa epävakauden lisääntyessä ympärillämme. Olli Rehn on vakaa ja harkitseva päätöksentekijä. Hän johtaa ammattitaidolla ja kokemuksella Suomen läpi tuulisten aikojen. Rehnillä on mittavasti kokemusta kansallisesta ja kansainvälisestä päätöksenteosta ministerinä, europarlamentaarikkona, komissaarina …

Halpuutus ja vastuunkanto eivät kulje käsi kädessä

Pirkanmaa 23.05.2024

Suomen suurin kauppaketju S-ryhmä ilmoitti taas laskevansa 400:n Xtra-tuoteryhmänsä tuotteen hintoja keskimäärin viidellä prosentilla. Vuoden sisällä hintojen lasku on jo kolmas kerta. Halpuutuskampanjaa kauppajätti perustelee vastuullisuudella ja vastuunkannolla, kun se tukee asiakasomistajiaan elinkustannusten noustessa tinkimällä omasta katteestaan. On toki ymmärrettävää, että inflaation myötä halvemmille tuotteille on enemmän kysyntää. Erityisesti opiskelijoille ja muille pienituloisille kauppojen omat …

Korkeakouluharjoittelut palkallisiksi korvauksena opiskelijoilta leikkaamisesta

Pirkanmaa 23.05.2024

Hallitus on kuluneen syksyn aikana päättänyt leikata hallitusohjelmansa mukaisesti opiskelijoiden toimeentulosta roimalla kädellä ja kovaäänisesti vaatinut opiskelijoita töihin. Onko opiskelijoilla enää oikeutta opiskella päätoimisesti?  Ja jos ei ole tulisiko samalla luopua kireistä tutkintojen suorittamisen määräajoista ja taata opintolainan hyvitys kaikille valmistuville, koska työnteon vaatimuksen jälkeen valmistumisesta määräaikoihin mennessä tulee opiskelijalle käytännössä mahdotonta ja aiheuttaa hyvin …

Keski-Pohjanmaan Keskustanuorten blogi: Joulu – Perinnejuhla vai kaupallinen tapahtuma?

Pirkanmaa 23.05.2024

Joulu, tuo taianomainen ja ihmeellinen juhlapyhä. Joulua juhlitaan aina vuoden lopun lähestyessä, joka vuonna. Perinteisen ajattelun mukaan joulu on perhejuhla. Sitä voi juhlia perheen, sukulaisten tai ystävien kanssa. Mutta onko joulu enää vain kaupallinen kulutusjuhla? Joulu, kuten kaikki muukin, kehittyy vuosien saatossa. Uudet ihmiset ja ilmiöt vaikuttavat asioiden kehitykseen ja tämä koskee myös joulua. Aikoinaan, …

Alueellinen opintolainahyvitys olisi ratkaisu moneen ongelmaan

Pirkanmaa 23.05.2024

Viime aikoina on jälleen keskusteltu alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta, jota Marinin hallitus suunnitteli ja joka vuosi sitten kaatui loppumetreillä. Kokeilussa maksettaisiin hyvitystä henkilöille, jotka asuvat ja työskentelevät alueella, johon kuuluu 25 kuntaa Itä- ja Pohjois-Suomesta. Keskustan eduskuntaryhmä teki 1.12. lakialoitteen alueellisen opintolainahyvityksen kokeilun toteuttamisesta vuosina 2024–2027. Kokeilun toteutuminen on kuitenkin epätodennäköistä nykyisellä hallituskaudella. Opintolainojen määrä on …

Hallituksen asumistukileikkaukset ovat kohtuuttomia

Pirkanmaa 23.05.2024

Eduskunta hyväksyi tiistaina 12.12. muutokset toimeentulotukeen ja asumistukeen, joilla leikataan asumiseen maksettavia tukia. Vaikka valtiontaloudessa onkin sopeuttamistarvetta, on päätös jälleen yksi osoitus Orpon hallituksen köyhät kyykkyyn -mentaliteetista. Tukien leikkaukset kohdistuvat juuri siihen kansanosaan, joka on muutenkin heikossa asemassa. Toimeentulotuen osalta kyse on vaatimuksesta hankkia halvempi asunto, mikäli asumismenot ylittävät ”tarpeellisen suuruisena pidettävän määrän”. Käytännössä vaikutus …

Keskustanuorten Pohjois-Karjalan piirin syyskokous: Hallitus, lopettakaa nuorten tulevaisuuden romuttaminen! 

Pirkanmaa 23.05.2024

Hallituksen alle puolen vuoden taival on ollut karua katsottavaa nuorten näkökulmasta. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret ovat huolissaan hallituksen aiheuttamasta Suomen kahtiajaosta sekä sukupolvien välisen kuilun kasvamisesta. Keskustanuorten Pohjois-Karjalan piiri vaatii hallitusta lopettamaan nuoria eriarvoistavien toimien ja päätösten tekeminen sekä perumaan kuntiin kohdennetut menoleikkaukset tuleville vuosille ja tasapuolistamaan menoleikkauksia eri ikäluokkien välillä.  Kun hallitusohjelma julkaistiin kesällä 2023, se …

Kainuun Keskustanuoret: Houkutukset pois kauppojen kassoilta, nuorten terveys etusijalle

Pirkanmaa 23.05.2024

Kainuun Keskustanuoret: Houkutukset pois kauppojen kassoilta, nuorten terveys etusijalle Arkinen tilanne ruokakaupassa. Olet jonottamassa kassajonossa ja katseesi kohdistuu linjaston yllä olevaan hyllyyn, joka notkuu erilaisia patukoita, karkkipusseja ja muita makeisia. Päätät napata hetken mielijohteesta vielä pienen sokeripommin ruokaostostesi sekaan. Kuinka usein tämä sinulla toistuu? Monella näin käy säännöllisesti. Suomalaisten elintavat ja niihin liittyvä ravintokäyttäytyminen ovat …

Mikko Tukeva toiminnanjohtajaksi Keskustanuorten Pohjois-Pohjanmaan piirille

Pirkanmaa 23.05.2024

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorten toiminnanjohtajaksi on valittu jalasjärveläinen Mikko Tukeva, 23. Tukeva on koulutukseltaan kauppatieteen ylioppilas Oulun yliopistosta.  Mikko Tukeva on kaupunginvaltuutettu Kurikassa sekä toimii MTK:ssa luottamustehtävissä. Lisäksi hän viljelee kesäisin kasvinviljelytilaansa Jalasjärvellä. Mikko Tukeva on myös toiminut aikaisemmin Keskustanuorissa luottamustehtävissä. Työkokemusta Mikko on kartoittanut maatalouden parista myös muilta tiloilta kuin kotitilaltaan. ”Odotan innolla että pääsen työskentelemään …

Maksuton ehkäisy vähentää nuoren taloudellista taakkaa

Pirkanmaa 23.05.2024

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret kannattavat maksuttoman ehkäisyn kokeilun jatkamista Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. Siun sote on tarjonnut syksystä 2021 alkaen alle 20-vuotiaille maksuttoman ehkäisyn. Onnistuneen kokeilun pohjalta maksuttoman ehkäisyn piiriin lisättiin syksyllä 2022 kaikki alle 25-vuotiaat nuoret aikuiset. Maksuttomana ehkäisynä on tarjottu kondomien ohella myös hormonaalinen ehkäisy valmistevalikoimasta tai yksi pitkäkestoinen ehkäisyvalmiste. Hallituksen kaavailemat leikkaukset kohdistuvat kipeimmin nuoreen ikäluokkaan, …

Valta Varsinais-Suomessa vaihtuu – laitilalainen Ilmari Vuorela Varsinais-Suomen Keskustanuorten puheenjohtajaksi

Pirkanmaa 23.05.2024

Turussa kokoontunut Varsinais-Suomen Keskustanuorten piirikokous valitsi uuden piirijohdon sekä päätti kannattaa Suomen Pankin pääjohtajaa, tohtori Olli Rehniä Suomen seuraavaksi tasavallan presidentiksi.  Varsinais-Suomen Keskustanuorten puheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittiin laitilalainen, kauppatieteiden ylioppilas Ilmari Vuorela. 21-vuotias Vuorela on Laitilan kunnanvaltuutettu, ja on aikaisemmin toiminut Varsinais-Suomen Keskustanuorten varapuheenjohtajana.  ‒ Monilla nuorilla on halua ja kiinnostusta vaikuttaa yhteiskunnassa, mutta valitettavasti …

Pohjois-Savon Keskustanuorten syyskokous: Nuoret tarvitsevat laajan yhteiskuntasopimuksen Itä-Suomen kasvun vauhdittamiseksi

Pirkanmaa 23.05.2024

Syyskokouksen henkilövalinnat: Pohjois-Savon Keskustanuorten syyskokous pidettiin 24.11.2023.Pohjois-Savon Keskustanuorten uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kuopiolainen Venla Kajan sekä varapuheenjohtajaksi Miika Jauhiainen. Muut hallituksen jäsenet vuodelle 2024 ovat Jori Juntunen, Reetta Puttonen, Aapeli Rytkönen, Olli Savonen, Veera Ursin ja Juho Väisänen. Syyskokouksen kannanotto: Nuoret tarvitsevat laajan yhteiskuntasopimuksen Itä-Suomen kasvun vauhdittamiseksi Itärajan tilanne on epävakaa, mikä korostaa itäisen Suomen asemaa …

Touko Tuomainen Keski-Pohjanmaan Keskustanuorten puheenjohtajaksi vuodelle 2024

Pirkanmaa 23.05.2024

Keskustanuorten Keski-Pohjanmaan piiri piti syyskokouksensa 17.11.2023 Kannuksessa. Syyskokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2024. Keskustanuorten Keski-Pohjanmaan piirin nykyinen puheenjohtaja Jarno Saukko ilmoitti aiemmin luopuvansa puheenjohtajuudesta. Saukko jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana 2024. Tämänhetkinen varapuheenjohtaja Sara Mäkelä jatkaa hallituksen jäsenenä vuonna 2024. Piirin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin toholampelainen agrologiopiskelija Touko Tuomainen. Tuomainen on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskustanuorten hallituksen varajäsenenä. Vuoden 2024 …

Tulos tai ulos! – Katetta vaalilupauksille, arvon perussuomalaiset!

Pirkanmaa 23.05.2024

Orpon Kokoomusjohtoinen hallitus on ollut Perussuomalaisten, RKP:n ja KD:n tuella pystyssä jo kunnioitettavat viisi kuukautta. Hallitusohjelman kirjaukset ja toimet ovat kuin suoraan Kokoomuksen puolueohjelmasta, mikä herättää kysymyksen ennen kaikkea perussuomalaisten hallituksessa olemisen luonteesta ja syystä. Perussuomalaiset nimittäin lupasivat vaalien alla paljolti eri asioita, kuin mitä hallitus todella tekee. Perussuomalaiset kampanjoivat edellisen hallituskauden aikana ja vaalien …

Eikö hallitus ymmärrä nokipannukahvien ja makkaranpaiston merkitystä hyvinvoinnille?

Pirkanmaa 23.05.2024

Tämä ei voi mennä näin. Helsingin Sanomien (17.11.2023) mukaan kolmasosa valtion ylläpitämistä retkeilijöiden taukopaikoista aiotaan lakkauttaa. Metsähallituksen luontopalvelut toimivat ympäristöministeriön ohjauksessa. Luontopalvelut vievät puita yhteensä 1600 kohteeseen muun muassa laavuille, keittokatoksiin, autiotupiin ja telttailualueille ympäri maata. Orpon hallitus suunnittelee käyttävänsä luonnonsuojeluun kolmanneksen vähemmän rahaa kuin aikaisempi hallitus, vaikka ympäristöministeriöllä on hallinnonaloista pienin kululuokka, tänä vuonna …

Satakunnan Keskustanuorten syyskokouskatsaus 2023

Pirkanmaa 23.05.2024

Keskustanuorten Satakunnan piiri ry kokoontui syyskokouksen ja mökkiviikonlopun merkeissä viime viikonloppuna Siikaisten Eteläpään matkailukeskuksessa. Satakuntalaisten lisäksi paikalla oli osallistujia myös Pirkanmaalta sekä Varsinais-Suomesta. Kokouksessa poliittisen ajankohtaiskatsauksen pitivät puoluetoimistolta viestintäpäällikkö Jirka Hakala sekä hyvinvointialueen valtuutettu Joonas Immonen. Keskustanuorten tervehdyksen toi järjestösuunnittelija Jenna Wahlstén. Kokouksen puheenjohtajana toimi piirihallituksen varapuheenjohtaja Laura Töykkälä sekä sihteerinä hallintokoordinaattori Marko Soini. Henkilövalintojen …

Keskustanuorten Pohjois-Karjalan piiri tiedottaa: Kristiina Oinonen valittu Keskustan Pohjois-Karjalan piirin varapuheenjohtajaksi!

Pirkanmaa 23.05.2024

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri valitsi syyskokouksessaan 18.11.2023 piirin varapuheenjohtajaksi Lieksasta lähtöisin olevan ja sittemmin joensuulaistuneen Kristiina Oinosen, 22-vuotta. Oinonen opiskelee kauppatieteitä Itä-Suomen yliopistossa kolmatta vuotta ja suorittaa tällä hetkellä korkeakouluharjoittelua Euroopan parlamentissa MEP Elsi Kataisen toimistossa. Oinonen on toiminut vuoden 2023 Keskustanuorten Pohjois-Karjalan piirin varapuheenjohtajana. Keskustanuorten Joensuun osasto yhdessä Joensuun Keskustaopiskelijoiden kanssa tekivät esityksen piirikokoukselle Oinosen …

Pohjois-Savon Keskustanuoret esittää Veera Ursinia Pohjois-Savon Keskustan varapuheenjohtajaksi!

Pirkanmaa 23.05.2024

Keskustanuorten Pohjois-Savon piiri esittää leppävirtalaista Veera Ursinia Pohjois-Savon Keskustan varapuheenjohtajaksi. Veera on toiminut viime vuodet Pohjois-Savon Keskustanuorten puheenjohtajana sekä vaikuttanut Leppävirralla kunnanvaltuutettuna. Työtausta pyöräkuormaajan kuljettajana ja opinnot Karelia AMK:ssa metsätalousinsinööriksi. Veera valittiin lokakuun lopulla Keskustanuorten liittohallitukseen kaudelle 2024-2026. Hän toimisi varmasti hyvänä linkkinä tässä ja toisi myös näkemystä piirin varapuheenjohtajana. Keskustalle kohtalon kysymys tulee olemaan …

Keskustanuorten Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouskannanotto: Olli Rehn presidentiksi

Pirkanmaa 23.05.2024

Etelä-Pohjanmaan keskustanuoret kannattavat ja kannustavat lämpimästi Olli Rehnin valintaa Suomen seuraavaksi tasavallan presidentiksi. Olli Rehnilla on monien vuosien taustaa päätöksenteosta valtiollisella tasolla ja luja kokemus kansainvälisen yhteistyön tekemisestä. Näiden tehtävien tuoma osaaminen tekee Ollista maallemme loistavan presidentin. Presidentin on ymmärrettävä koko Suomen asiaa. Juuret synnyinseudulla Etelä-Savossa ja nykyinen koti Etelä-Suomessa antavat Ollille juuri tätä näkemystä, …

Keskustanuorten Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokoustiedote

Pirkanmaa 23.05.2024

Keskustanuorten Etelä-Pohjanmaan piiri piti syyskokouksensa 3.11.2023 Seinäjoella. Syyskokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2024. Keskustanuorten Etelä-Pohjanmaan piirin nykyinen puheenjohtaja Susanna Laitila ilmoitti aiemmin syksyllä luopuvansa puheenjohtajuudesta. Laitila jatkaa piirin hallituksessa jäsenenä vuonna 2024. Piirin uudeksi puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin seinäjokelainen Louna Yli-Hemminki. Yli-Hemminki toimii tällä hetkellä mm. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten hallituksen jäsenenä sekä Keskustanuorten liittohallituksen jäsenenä. Varapuheenjohtajaksi kokous valitsi …

Uudenmaan Keskustanuoret esittää Otto Suhosta Keskustan Uudenmaan piirin varapuheenjohtajaksi

Pirkanmaa 23.05.2024

Keskustanuorten Uudenmaan piiri esittää nurmijärveläistä Otto Suhosta jatkokaudelle Uudenmaan Keskustan varapuheenjohtajana. Otto on ollut tärkeä linkki piirin toimijoiden välillä ja hänen panostaan kaivataan samoissa tehtävissä myös vuonna 2024. Otto on ollut nuorten piirissä innostava uusien jäsenten kohtaaja ja terävä poliittisten avausten tekijä ja näille ominaisuuksille on varmasti kysyntää Keskustan Uudenmaan piirissä jatkossakin. On myös tärkeää, …

HAKUAIKAA ON JATKETTU! Keskustanuorten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry hakee toiminnanjohtajaa!

Pirkanmaa 23.05.2024

Haemme toiminnanjohtajaa Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorille toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.  Toiminnanjohtaja vastaa Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorten tapahtumien ja erilaisten koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä koordinoi piirin vaalitoimintaa. Lisäksi toiminnanjohtaja kehittää piirin järjestötoimintaa aktiivisesti yhdessä piirihallituksen kanssa. Toiminnanjohtajan työhön kuuluu myös piirin hallinnosta vastaamista eli jäsenrekisterin ylläpitoa, dokumenttien ja raporttien kirjoittamisesta sekä kokoussihteerin tehtäviä. Lisäksi …

Hämeen Keskustanuorten piiri kannattaa Roosa Grönbergiä Keskustanuorten puheenjohtajaksi!

Pirkanmaa 23.05.2024

Hämeen Hattulasta lähtöisin oleva Roosa on sitä mitä liittomme johto kaipaa. Asiapitoista tekemistä, työtä ja pilkettä silmässä. Näemme Roosan osaavana järjestötoimijana, joka osaamisellaan uskaltaa myös uudistaa rakasta järjestöämme. Roosa on helposti lähestyttävä henkilö, jonka uskomme houkuttelevan myös uusia ihmisiä toimintaan.  Osaaminen korkeakoulupolitiikasta ja pitkänlinjan järjestötyö antavat hyvän pohjan toimialle. Roosan tekemä työ muun muassa hallitusohjelma …

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Ruokaa nälkäisille opiskelijoille!

Pirkanmaa 23.05.2024

Opiskelijaruoan tarkoitus on tarjota terveellinen ja ravitseva ateria opiskelijoille. Toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijaruokailuiden järjestämisen käytännöt ovat kuitenkin erittäin kirjavia. Ruoan hinnan noustessa ruoka-annosten kokoa on alettu yhä useammin rajoittamaan. Opiskelijat ovat ruokailutottumuksiltaan ja energiankulutukseltaan erittäin moninainen joukko, jonka ruokailun ahtaminen samaan ruoka-rajoitukseen on väärin. Esimerkiksi aktiivisesti urheilevalla nuorella energiantarve voi olla merkittävästi keskimääräistä nuorta …