Aito läsnäolo lisää onnellisuutta

torstai 22.02.2024

Punaisen Ristin 14.2.2024 julkaiseman yksinäisyysbarometrin mukaan nuorten yksinäisyys on hälyttävällä tasolla. Jopa noin puolet 15-24 vuotiaista barometriin vastanneista kokee yksinäisyyttä säännöllisesti.

Barometrin tulos on huolestuttava. Yksinäisyys voi johtua sosiaalisen verkoston puuttumisesta tai tunteesta, ettei kuulu mihinkään ryhmään. Pitkään jatkuessa yksinäisyys voi nostaa riskiä sairastua myös psyykkisiin sairauksiin, kuten masennukseen tai ahdistuneisuushäiriöihin. Yksinäisyyden on tutkittu olevan yhteydessä myös fyysisiin sairauksiin.

Sosiaalinen media on viimeisen vuosikymmenen aikana vyörynyt lähes jokaisen ihmisen jokapäiväiseen käyttöön. Sosiaalinen media voi osaltaan lisätä joukkoon kuulumisen tunnetta, mutta liian usein puhelimeen vilkuilun vuoksi aito läsnäolo vähenee. Ollaan fyysisesti paikalla, mutta ei henkisesti läsnä. Kuulostaako tutulta?

Jokaisella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Kysymys “mitä sinulle kuuluu?” voi olla monelle ihmiselle päivän kohokohta. Aito kiinnostus ja halu kuunnella nousevat keskiöön. Jo pienillä ohimenevillä sanoilla ja teoilla on merkitystä.

Kiireinen elämäntyyli on tehnyt ihmiset entistä tarkemmiksi omasta vapaa-ajastaan. Moni järjestö kärsii pulaa vapaaehtoistyöntekijöistä ja etsii aktiivisesti uusia henkilöitä toimimaan eri-ikäisten ihmisten kanssa. Usein kyse on muutamista tunneista kuukausitasolla. Vapaaehtoistyön avulla voi lisätä aitoja kohtaamisia arjessa, jotka parhaimmillaan antavat onnellisuutta molemmille osapuolille.

Aktiivisen kolmannen sektorin lisäksi merkittävässä roolissa ovat riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Mielenterveyspalveluihin on resursoitava tarpeeksi ja keskusteluapuun pitäisi päästä nykyistä jouhevammin. Erityisesti nuorten kohdalla yksinäisyyteen on pystyttävä puuttumaan hyvissä ajoin, ennen kuin tilanne pitkittyy.

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret vaatii laajan yhteiskunnallisen keskustelun avaamista erityisesti nuorten kokemasta yksinäisyydestä. Yksinäisyyden kokeminen on henkilölle itselleen äärimmäisen raskas kokemus, joka voi pahimmillaan johtaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret haluaa, että jokainen nuori voisi tuntea olevansa merkityksellinen.

Kristiina Oinonen,

Pohjois-Karjalan Keskustanuorten hallituksen jäsen