Ammatillisen koulutuksen rahoitus turvattava 

perjantai 28.04.2023

Ammatilliseen koulutukseen panostaminen takaa osaavaan työvoiman saatavuuden tulevaisuudessa. Lähivuosina toimintaa on muokannut ammatillisen koulutuksen reformi ja oppivelvollisuusiän laajentaminen. Jatkuvien muutosten keskellä on pyritty vastaamaan työelämän tarpeisiin mahdollisuuksien mukaan. 

Maaliskuun alussa valtiovarainministeriö esitti ammatillisen koulutuksen supistamista kaksivuotiseksi osana valtion talouden tasapainottamista. Esitetyt leikkaukset koskevat pakollisia yleissivistäviä opintoja ja samalla koulutuksen muuttuminen kaksivuotiseksi heikentäisi opiskelijan mahdollisuutta hakeutua korkeakouluun. Ammatillinen koulutus tarvitsee työrauhaa jatkuvien muutosten sijaan. Rahoituksesta leikkaaminen ei edistä mahdollisuuksia vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin ja kasvaviin vaatimuksiin.

”Vaikea valtion taloudellinen tilanne aiheuttaa säästöpaineita kaikilla sektoreilla, jopa koulutuksen saralla, mutta leikkauksia ei tule kohdentaa ammatilliseen koulutukseen.” Toteaa Pohjois-Savon Keskustanuorten puheenjohtaja Veera Ursin.

Ammatillisen koulutuksen toimintaedellytysten turvaaminen on elintärkeää koko yhteiskunnan kestävyyden ja kilpailukyvyn kannalta. Pohjois-Savon Keskustanuoret vaativat, että tulevalla hallituskaudella ammatillisesta koulutuksesta ei leikata.

Lisätiedot:

Veera Ursin

Pohjois-San Keskustanuorten puheenjohtaja

+358442788871

ursinveera@gmail.com