Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret irtisanoutuvat hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen turvekannasta

keskiviikko 22.01.2020

Hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen uusimassa kannanotossa halutaan kieltää turpeen poltto vuosikymmenen loppuun mennessä. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret näkee, että turpeella on tulevaisuutta tuosta pidemmällekin. 

Suomen energiaomavaraisuuden ollessa heikolla tasolla, pidämme tällaista kannanottoa hyvin yksipuolisena ja suppeana. Turpeen kieltäminen kasvattaisi vain tuontienergian osuutta entisestään. Valtaosan tuontienergiasta tullessa Venäjältä, korvattaisiin suomalainen turve Venäjän fossiilisilla energialähteillä. Tämä huonontaa Suomen kauppatasetta ja huoltovarmuutta. Vaikuttaa siis lähinnä siltä, että nuorisojärjestöissä on huomioitu vain hyvin niukasti Suomen energian tilannetta ja unohdettu laajempi kokonaisuus. Ilmastonmuutosta ei pysäytä energiantuotannon siirtäminen muualle.

Turvetuotanto tuo maakuntiin yli 10 000 työpaikkaa, jotka ovat pienemmillä paikkakunnilla erittäin tärkeitä. Monen nuoren ensimmäinen kesätyöpaikkakin on turvetuotannon parissa. Ovatko siis hallituspuolueiden nuorisojärjestöt valmiina korvaamaan maakuntien yli 10 000 työpaikkaa turvetuotannossa Venäjän fossiilisilla polttoaineilla?

Ilmastonmuutos on tärkeä asia, joka vaatii toimia, mutta Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret peräänkuuluttaa suhteellisuudentajua. Kokonaispäästöissä turpeen tuotannon päästöt ovat kuitenkin kohtuullisella tasolla. Turpeen ympäristökuormituksen vähentämiseen on jo tehty laajoja toimia ja kehitetty uutta teknologiaa. Nykyisin turvetuotanto vaati esimerkiksi valutusaltaita, joilla pystytään hyvin ehkäisemään järvi- ja jokivesistöjen samentumista, rehevöitymistä ja pilaantumista.

Turvetuotannon loppuessa tuotantoalueelta, se uudistetaan metsittämällä, jolloin kasvavat uudet puut alkavat sitomaan päästöjä tai muuttamalla ne esimerkiksi metsälammeksi. Tällaiset metsälammet eivät luo enää uusia päästöjä, vaan muuttuvat esimerkiksi lintujärviksi, jotka ovat muuttolinnuille erittäin tärkeitä.

Turvetuotantoon käytetään Suomessa noin 65 000 hehtaaria, joka on pieni määrä verrattuna Suomen suojeltuihin suoalueisiin, jotka ovat 1.2 miljoonaan hehtaaria tai Suomen luonnontilaisiin soihin, joita on jopa 4.3 miljoonaa hehtaaria. Turpeen polttaminen on parantunut merkittävästi, esimerkiksi savukaasupesureiden kehityksen ansiosta voidaan poltetusta turpeesta ottaa yhä enemmän päästöjä talteen välittömästi. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret linjaa, että kehitetään kestävästi vuoropuhelulla energian tuotantoamme ja pidetään asiat realistisella tasolla.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten puheenjohtaja
Karri Kallio, p. 050 309 2535
sekä 

Mikko Tukeva, p. 040 744 1799