Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten blogi: Jokaisen ääni on yhtä arvokas ja yksikin ääni voi ratkaista

tiistai 28.03.2023

Tämänhetkisen maailmantilanteen johdosta arvostan todella paljon, että Suomessa on mahdollisuus äänestää demokraattisissa vaaleissa. Valitettavasti monet nuoret eivät käytä äänioikeutta. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 18—24-vuotiaiden nuorten äänestysaktiivisuus oli vain 55 prosenttia. Nuoret eivät äänestä aktiivisesti vaaleissa, kun taas 65—74-vuotiaat äänestävät kaikista ahkerimmin.

Eduskunnassa tehdyt päätökset vaikuttavat eniten nuoriin, minkä johdosta aktiivisempi äänestäminen olisi todella tärkeää. Politiikassa tehdään päätöksiä esimerkiksi ilmastonmuutosta ja sukupuoli-identiteettiä koskevissa asioissa. Yhtenä merkittävimpänä asiana voidaan pitää valtion velan hoitamista. Valtiontalouden hoitamiseen liittyvät asiat koskevat nuoria vielä pitkään tulevaisuudessa.

Etelä-Pohjanmaalla keskustan ehdokkaat ajavat nuorten etuja myös tulevan neljän vuoden aikana. Opiskelumahdollisuuksia on parannettava jatkossa toisen asteen opinnoissa ja korkeakouluissa. Näin saadaan myös tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa Etelä-Pohjanmaan alueelle.

Vaalit eivät ole vielä ohitse, joten nuoret ehtivät parantamaan äänestysaktiivisuuttaan. Kannustan jokaista nuorta etsimään oman ehdokkaan ja käyttämään äänioikeutensa. Jokaisen ääni on yhtä arvokas ja yksikin ääni voi ratkaista.

Mikko Korpela
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten varapuheenjohtaja