Etelä-Pohjanmaan keskustanuorten blogi: Lasten ja nuorten mielenterveys: onnellisen Suomen varjopuolet

torstai 25.04.2024

Suomi on maailman onnellisin maa seitsemättä vuotta peräkkäin. Tämä saavutus kuitenkin varjostuu, kun tarkastelemme lasten ja nuorten mielenterveysongelmien lisääntymistä. Muutama viikko sitten Vantaalta kuultiin järkyttäviä uutisia ala-asteella tapahtuneesta vakavasta kouluampumisesta, jossa kuoli yksi 12-vuotias poika. Kouluampumiset ja koulu-uupumus ovat vain jäävuoren huippu näiden vakavien haasteiden keskellä.

Leikkaukset koulutus- ja terveyspalveluista, heikennykset perheiden taloudellisesta tuesta, jälkihuollosta leikkaaminen sekä vähennykset nuorisotyön resursseista on osoitus siitä, että emme ole antaneet riittävää painoarvoa lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiselle. Poliittisten päätösten pikavoitot eivät voi olla ensisijaisia, kun kyseessä ovat nuorten hyvinvointi ja tulevaisuus. Leikkausten sijaan tarvitsemme ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja mielenterveyspalveluita, jotka ovat helposti saatavilla kaikille lapsille ja nuorille.

Koulu-uupumuksen yleistyminen on hälyttävä merkki siitä, että nuorille ei ole tarjolla riittävää tukea henkiseen hyvinvointiin. Painetta menestyä ja päästä hyviin jatko-opintoihin kasataan nuorten harteille liikaa. Yhä useampi nuori uupuu jo lukiossa, ja osa jopa vielä aikaisemmin. Erityisesti tytöt kokevat riittämättömyyttä, vaikka pärjäisivätkin opinnoissaan. Koulutusjärjestelmän tulisi tukea nuorten kehitystä, eikä vain asettaa paineita suoriutua.

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Heidän odotetaan hoitavan meidän yhteiskuntamme tarpeet ja haasteet tulevaisuudessa, mutta samalla heidän omasta hyvinvoinnistaan ei pidetä riittävästi huolta. Tämä ristiriita on kestämätön.

On aika toimia. Lasten ja nuorten mielenterveys on yhteiskuntamme tulevaisuuden perusta. Toivottavasti nykyinen hallitus huomaa tämän, ennen kuin on liian myöhäistä.

Viola Hautaluoma
Etelä-Pohjanmaan keskustanuorten hallituksen jäsen