Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten blogi: Taklataan yksinäisyys harrastusten avulla

keskiviikko 27.03.2024

Yhä enenevissä määrissä lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi sekä yksinäisyys lisääntyy ja nyt viimeistään asialle on tehtävä jotakin. Esimerkiksi lisäämällä nuorten kokoontumistiloihin matalan kynnyksen tapahtumia tai muuta ohjattua ohjelmaa. Näin takaisimme mahdollisuuden, jossa uusien kaverien saaminen olisi mahdollista. Silloin yksinäisyyden määrä ei kasvaisi, vaan päinvastoin vähentyisi.

Kaupunkien pitäisi ottaa mallia maaseudun toiminnasta, jossa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ovat paremmalla tolalla. Varsinkin pienissä itsenäisissä kunnissa lapset ja nuoret voivat kaupunkilaisia paremmin. Esimerkiksi Kihniössä lapsille ja nuorille on hyvin tarjolla harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia. Siellä kunnalla on oma liikunnanohjaaja, joka pitää huolta siitä, että jokainen lapsi ja nuori saisi liikkua.

Herääkin kysymys, miksi Peräseinäjoki on jätetty tällaisen mahdollisuuden ulkopuolelle. Mekin tarvitsemme liikunnanohjaajan. Nykypäivänä suurin osa lapsista ja nuorista joutuu käymään Seinäjoella harrastamassa, josta aiheutuu suuriakin kustannuksia perheille. Tällä on hyvinkin suuret rahalliset sekä käytännölliset haasteet monille perheille.

Eikä tämä koske ainoastaan peräseinäjokisia, vaan tilanne on myös muualla Suomessa. Ongelma aiheuttaa asukasmäärien laskua maaseutualueilla. Etenkin lapsiperheet muuttavat asumaan sellaisille asuinalueille, jossa lapsien harrastusmahdollisuudet ovat hyvät. Liikunnanohjaajien määrää on lisättävä etenkin pienemmissä pitäjissä. Tähän asiaan pitäisi puuttua nyt eikä sitten kuin on jo liian myöhäistä. Taklataan yksinäisyys harrastamisen ja liikunnan avulla.

Susanna Huikko
Hoitoalan ammattilainen
Etelä-Pohjanmaan keskustanuorten hallituksen varajäsen