Etelä-Savon Keskustanuoret: Inhimillisyys palautettava politiikkaan poliittisen järjestelmämme turvaamiseksi

keskiviikko 21.12.2022

Nykyajan poliittinen kulttuuri on raadollinen ja julkinen arvostelu ei keskity enää ainoastaan poliittisiin päätöksiin ja käsiteltäviin asioihin, vaan menee henkilökohtaisuuksiin ja esimerkiksi poliitikon vapaa-ajan käyttöön.

Etelä-Savon Keskustanuoret on huolissaan poliittisen järjestelmämme tilasta, joka vaikuttaa olevan ajautumassa kohti kriisiä, jossa puoluepolitiikka ei tunnu enää houkuttelevalta, vaan miellyttävämpi vaihtoehto on vaikuttaa esimerkiksi ehdokkaan taustajoukoissa tai varsinaisen puoluepolitiikan ulkopuolella olevista tahoista käsin.

Vihapuhe vaikuttaa voimakkaasti haluun osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Esimerkiksi valtioneuvoston Viha vallassa -tutkimuksen (2019) mukaan kokemukset vihapuheesta ovat nuorilla ja vähemmistöryhmiin kuuluvilla naisilla yleisempiä. Vihapuhe vaikuttaa erityisesti nuorten haluun osallistua poliittiseen keskusteluun. Nuoret ovat poliittisen järjestelmämme tulevaisuus, joten vihapuheen aiheuttama hiljentäminen on erittäin huolestuttavaa.

Kauhuskenaariossa tulevaisuudessa asioistamme eivät päätä enää puolueisiin sitoutuneet edustajat, joiden arvot ovat selkeästi esillä ja tunnistettavissa, vaan esimerkiksi henkilöt, jotka piilottavat arvomaailmansa niin sanotun puhtaan järjen taakse tai edustavat avoimesti – tai vähemmän avoimesti vain yhtä edunvalvontajärjestöä. Tällöin äänestäjä ei lainkaan tiedä, millaisia arvoja hänen edustajansa kantaa.

On meidän kaikkien asia, että yhteisten asioihin hoitaminen on houkuttelevaa. Demokraattisen päätöksentekojärjestelmän ylläpitäminen vaatii sitä ja emmehän halua, että demokratiamme horjuu.