Etelä-Savon Keskustanuoret: Kohti rakentavampaa vuorovaikutusta

lauantai 11.01.2020

Elämme jatkuvassa muutoksessa ja yksimielisiä ratkaisuja syntyy yhä vähemmän. Eri mieltä oleminen on olennaista monipuolisuuden vuoksi — kaikki ei ole mustavalkoista. Nykyään näkee kuitenkin enemmän riitaisaa kuin ratkaisukeskeistä poliittista keskustelua. Nykyajan debatti tuntuu koostuvan vastakkainasetteluista, toisten vikojen korostamisesta ja jopa tarkoituksenmukaisesta loukkaamisesta.

Me Etelä-Savon Keskustanuorissa tahdomme tähän muutoksen. Tahdomme, että poliittisesta keskustelusta tulisi ystävällisempää, rakentavampaa ja kypsempää. Uskomme, että nuoret ovat tässä avainasemassa. Toimivan demokratian takia on olennaista, että pystymme kompromisseihin. On aika vähentää vastakkainasettelua ja asettua yhä enemmän toista puolitiehen vastaan.

Vuosi 2020 tulee olla muutoksen vuosi — muutoksen parempaan. Toivomme, että mahdollisimman moni pysähtyy ajattelemaan omaa käytöstään niin sosiaalisessa mediassa, kuin arkipäiväisessä kanssakäynnissään.

Meidän tulee keskittyä kehittämään tapojamme kohdata ihmisiä. Omalla toiminnallaan jokainen voi olla mukana luomassa yhä rikkaampaa ja rohkaisevampaa poliittista keskustelua sekä otollisempaa ilmapiiriä tukemaan yhä uusien nuorien vaikuttajien lähtöä mukaan poliittisiin yhteisöihin.

Punkaharjulla 4.1.2020 pidetyssä Etelä-Savon Keskustanuorten kokouksessa uusi johtokunta oli yksimielinen siitä, että uuden vuoden lupauksenaan he näyttävät esimerkkiä tässä muutoksessa kohti sopuisampaa ja tehokkaampaa vuorovaikutusta.

Etelä-Savon Keskustanuoret