Euroopan tulevaisuus on myös meidän tulevaisuutemme

tiistai 14.05.2024

9.5. vietettiin Suomessa ja muualla Euroopassa Eurooppa-päivää ja tasan kuukauden päästä tästä järjestetään Euroopan parlamentin vaalit. Eurooppa-päivän tarkoituksena on juhlistaa Robert Shumanin vuonna 1950 antamaa julistusta, jonka tarkoituksena oli sitoa Euroopan maat taloudellisesti toisiinsa, jotta uudelta suursodalta voitaisiin tulevaisuudessa välttyä. Julistus oli myös aloite yhtenäisemmän Euroopan ja samalla Euroopan unionin luomiseksi.

Pääsin itse huhtikuussa europarlamentaarikko Elsi Kataisen vieraana tutustumaan Euroopan parlamenttiin, komissioon sekä muihin EU:n sidosryhmiin. Matkan aikana oma käsitykseni ja ymmärrykseni unionin toimintaa kohtaa kasvoi ja viimeistään nyt ymmärrän, kuinka tärkeä EU meille lopulta on – kaikesta sen saamasta kritiikistä huolimatta.

Vapaan liikkuvuuden ja taloudellisen yhteistyön lisäksi viimeisen kahden vuoden aikana erityisesti turvallisuus ja yhtenäisyys ovat saaneet aivan uuden merkityksen. Olemme palanneet Shumanin julistuksen juurille ja alkuperäiseen tarkoitukseen, joka on Euroopan pysyvä rauha.

Euroopan unionin jäsenyys on meille välttämätön, vaikka se byrokratian pyörteissä muulta voi välillä tuntuakin. Siksi on erityisen tärkeää, että myös me suomalaiset olemme unionin päättävissä elimissä hyvin edustettuina. Äänestämällä jokainen voi vaikuttaa, että äänemme kuullaan Euroopassa myös jatkossa. Vain silloin meidän edunvalvontamme toimii.

Hyvä edustus vaatii myös kansalaisten osallistumista päätöksentekoon. Seuraavat edustajamme parlamenttiin valitaan 9.6.2024 jolloin vietämme jälleen demokratian juhlapäivää. Silloin jokaisella 18 vuotta täyttäneellä on vapaus vaikuttaa niin omaan kuin myös Euroopan tulevaisuuteen. Se on meidän oikeutemme. Käyttäkäämme sitä.

Paavo Korhonen
Keskustanuorten Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja
Nurmes