Hämeen Keskustanuorten vuosikokous järjestetään 24.4. Klo. 17.30

maanantai 17.04.2023

Keskustanuorten Hämeen piiri ry:n vuosikokous järjestetään maanantaina 24.4. klo. 17.30 Hämeenlinnan Amarillossa osoitteessa: Raatihuoneenkatu 10, 13100 Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
2) valitaan kokoukselle puheenjohtajat ja sihteerit,
3) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
4) todetaan kokouksen osanottajat,
5) esitetään piirin vuosikertomus ja päätetään siitä,
6) esitetään piirin tilit ja tilintarkastuskertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle, taloudenhoitajalle ja muille
tilivelvollisille,
8) valitaan piirin edustajat Suomen Keskustanuoret ry:n liittokokoukseen
9) Täydennetään edustajat Suomen Keskusta rp:n puoluekokoukseen
10) Käsitellään vuosikokouksen kannanotot
11) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen

Lisätiedot: eerik.brusila@keskustanuoret.fi