Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Helsingin korotettu asumistuen kuntaryhmä säilytettävä

keskiviikko 18.10.2023

Asumistuen kuntaryhmiin on ryhmitelty eri kunnat niiden asumiskustannusten mukaan siten, että korkeammat asumiskustannukset voidaan ottaa huomioon asumistukea myönnettäessä. Petteri Orpon hallitus on poistamassa Helsingiltä oman korotetun asumistuen kuntaryhmän ja yhdistämässä sen muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa samaan kuntaryhmään, vaikka asumiskustannukset Helsingissä ovat selvästi muuta pääkaupunkiseutua korkeammat. 

Hyvä asuntopolitiikka edellyttää sitä, että eri tuloluokkia edustavat asukkaat eivät pakkaudu tietyille alueille ja asuinalueet eivät eriydy. Muutos kuntaryhmissä luo uhan sille, että pääkaupunkiseudun asuinalueiden eriytymiskehitys syvenee. Jos Helsingin korkeampia asumiskustannuksia ei huomioida jatkossa asumistuessa, yhä useampi pienituloinen joutuu muuttamaan Helsingistä lähiöön muualle pääkaupunkiseudulle. 

Uudenmaan ja Helsingin keskustanuorten mielestä myös kaupunkiseuduilla tarvitaan aluepolitiikkaa ja alueiden eriytyminen on torpattava myös siellä. Tämän vuoksi Helsingin korotettu asumistuen kuntaryhmä on säilytettävä jatkossakin.

Lisätietoa: helsinki@keskustanuoret.fi tai uusimaa@keskustanuoret.fi