Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Inkluusio ilman resursseja on heitteillejättö

torstai 05.10.2023

Pisa-tulokset ovat romahtaneet ja suomalainen opetusjärjestelmä on kriisissä. Opetussuunnitelmaa on muutettu liian tiuhaan tahtiin ja opettajat ovat tyytymättömiä tähän. Erityisesti vaatimus inkluusiosta, siten että erityisluokkia karsitaan ja kaikki laitetaan samalle luokalle, on haitallista, jos resursseja ei lisätä. Tarvitaan tukea luokkiin sekä erityisjärjestelyjä niitä tarvitseville. Inkluusio ei voi olla säästökeino. Opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava oppilaan etu. Tällöin lapsi tai nuori saa oppimiseensa ja osallistumiseensa riittävästi tukea riippumatta siitä, missä opetus järjestetään. Myös matalan kynnyksen lähi-mielenterveyspalveluihin kouluihin tulisi panostaa. Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret vaativat, että inkluusiota ei käytettäisi säästökeinona.

Lisätietoa: helsinki@keskustanuoret.fi tai uusimaa@keskustanuoret.fi