Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Keskustanuorille säännöllinen jäsenkysely jäsenistön tarpeiden kartoittamiseksi

keskiviikko 04.10.2023

Keskustanuoret on monimuotoinen järjestö, jonka jäsenistöön kuuluu paljon eri ikäisiä ja eri taustaisia ihmisiä, joiden tarpeet järjestölle ja sen toteuttamalle toiminnalle ovat erilaisia.

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret toteuttavat säännöllisesti kahden vuoden välein jäsenkyselyn kartoittamaan jäsenten tarpeita mm. politiikan, tapahtumien ja viestinnän suhteen.

Jäsenkysely antaa laajemman kuvan järjestön jäsenten toiveista liitolle, ja auttaa kehittämään toimintaa tarkemmin kuin pelkän avoimen sanallisen palautteen, tai tapahtumapalautteen avulla.

Lisätietoa: helsinki@keskustanuoret.fi tai uusimaa@keskustanuoret.fi