Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaaminen mahdollistettava liiton ostopalvelusopimuksella

perjantai 29.09.2023

Keskustanuorten liitto on pitkään tarjonnut piireille mahdollisuutta palkata toiminnanjohtaja ostopalvelusopimuksella, jossa liitto huolehtii toiminnanjohtajan palkkaukseen liittyvistä juridisista työnantajavastuista ja -velvoitteista, ja piiri ostaa toiminnanjohtajapalvelun liitolta ostopalveluna. Aiemmin liiton kautta palkattuja toiminnanjohtajia oli useita, ja osa heistä työskenteli myös osa-aikaisina. Liitto on kuitenkin sittemmin luopunut osa-aikaisten (alle 30h/vko) toiminnanjohtajien palkkaamisesta, ja nykyisin liiton alaisena työskentelee vain yksi toiminnanjohtaja.

Liiton tekemä linjaus siitä, että toiminnanjohtajan on työskenneltävä liitolle vähintään 30h/vko rajoittaaa ja vaikeuttaa merkittävästi toiminnanjohtajapalvelun hankkimista liitolta. Suurin osa keskustanuorten piireistä ei ole niin suuria, että niillä olisi yksin varaa ostaa 30h/vko toiminnanjohtajan resurssia kokonaan itselleen. Jos siis jokin uusi piiri haluaisi palkata toiminnanjohtajan ostopalvelusopimuksen kautta itselleen, olisi se erittäin vaikeaa, koska piirin täytyisi löytää itselleen muita piirejä kumppaneiksi niin paljon, että piirit yhteensä pystyisivät työllistämään toiminnanjohtajaa vähintään 30h/vko. Muutoksia toiminnanjohtajan palkkaukseen tarkastellaan yleensä toiminnanjohtajan vaihtuessa, ja se tapahtuu harvoin useammassa piirissä samaan aikaan. Lisäksi piirin on erittäin vaikeaa muuttaa ostopalvelusopimukseen liittyviä toiminnanjohtajan tuntimääriä, sillä se tarkoittaisi saman toiminnanjohtajan tuntien vähentämistä toiselta piiriltä, tai jopa jonkin piirin jäämistä ilman toiminnanjohtajaa.

On piirien ja koko liiton toiminnan kannalta edullista, että piireillä on mahdollisuus palkata jatkossakin toiminnanjohtaja liiton kautta. Se luo synergiaetuja työnantajavelvoitteiden hoitamisessa, ja tällöin piirit voivat keskittyä tärkeimpiin tehtäviinsä alueillaan. 30h/vko tuntiraja heikentää piirien mahdollisuutta hyödyntää ostopalvelusopimuksen käyttöä toiminnanjohtajan palkkaamisessa huomattavasti. 

Keskustanuorten Uudenmaan ja Helsingin piirit esittävätkin, että liitto muuttaa ostopalvelusopimuksensa ehtoja siten, että myös alle 30h/vko työskentelevän toiminnanjohtajan palkkaaminen on mahdollista sen puitteissa.

Lisätietoa: helsinki@keskustanuoret.fi tai uusimaa@keskustanuoret.fi