Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Ruokaa nälkäisille opiskelijoille!

keskiviikko 25.10.2023

Opiskelijaruoan tarkoitus on tarjota terveellinen ja ravitseva ateria opiskelijoille. Toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijaruokailuiden järjestämisen käytännöt ovat kuitenkin erittäin kirjavia. Ruoan hinnan noustessa ruoka-annosten kokoa on alettu yhä useammin rajoittamaan. Opiskelijat ovat ruokailutottumuksiltaan ja energiankulutukseltaan erittäin moninainen joukko, jonka ruokailun ahtaminen samaan ruoka-rajoitukseen on väärin. Esimerkiksi aktiivisesti urheilevalla nuorella energiantarve voi olla merkittävästi keskimääräistä nuorta suurempi. Kyse on myös sukupuolten tasa-arvosta, sillä miehen energiantarve on keskimäärin naista suurempi. Vaikka tarjolla olisi ruoka-vaihtoehto, jossa määrällistä rajoitusta ei olisi, on järjestelmä useimmiten syrjivä niitä kohtaan, jotka joutuvat syömään rajoitettua ruokaa esimerkiksi erikoisruokavalionsa vuoksi.

Paikoitellen opiskelijaruokailuissa on otettu käyttöön järjestelmä, jossa ruokaa ei saa ottaa lisää. Tällainen järjestelmä johtaa ruokahävikkiin, sillä se kannustaa ottamaan ruokaa ”varmuuden vuoksi” ylimääräistä. Tällaiset ympäristöä tuhoavat tuhlauskäytännöt eivät kuulu nykyajan opiskelijaruokailuun.

Uudenmaan ja Helsingin Keskustanuoret vaativat ruokaa nälkäisille opiskelijoille! Opiskelijaruokailun on taattava kaikille riittävä ja ravitseva ateria, jotta kenenkään ei tarvitse opiskella nälkäisenä. 

Lisätietoa: helsinki@keskustanuoret.fi tai uusimaa@keskustanuoret.fi