Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Sosiaaliturvatunnuksesta sukupuolineutraali

tiistai 03.10.2023

Nykyisessä järjestelmässä henkilötunnuksen muodostumiseen vaikuttavat henkilön syntymäaika, sukupuoli sekä se järjestys, jossa sama päivänä syntyneiksi merkityt henkilöt rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret esittävät aloitteessaan mallia, jossa jatkossa henkilötunnukseen ei vaikuttaisi enää henkilön oletettu sukupuoli. Aloitteen tekijät kokevat, että sukupuoli ei ole relevantti sosiaaliturvatunnuksessa. Jatkossa oletettua sukupuolta ei huomioitaisiin sosiaaliturvatunnuksia luotaessa.

Lisätietoa: helsinki@keskustanuoret.fi tai uusimaa@keskustanuoret.fi