Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Työuupumus tunnistettava sairauspäivärahaan oikeuttavaksi diagnoosiksi

tiistai 10.10.2023

Lievää työuupumusta potee jopa 25% suomalaisista, ja vakavaa 10%. Kela pitää työuupumusta lähtökohtaisesti työpaikalla hoidettavana ongelmana ja työuupumus-diagnoosi ei tämän vuoksi oikeuta Kelan sairauspäivärahaan.

Monet työnantajat vetoavat Kelan linjaan, eivätkä välttämättä maksa uupuneelle palkkaa poissaolon ajalta, mikä nostaa kynnystä hoitaa uupumusta tarvittavissa määrin. Sairausloman aikaisen toimeentulon turvaamiseksi työuupumus luokitellaan usein muilla diagnooseilla esimerkiksi mielenterveysongelmiksi tai mielenterveyden häiriöiksi. Tämä johtaa siihen, ettei työuupumuksen yleisyydestä ja sen kaikista vaikutuksista voida koota tilastoja tai seurata tilanteen muuttumista. 

Kun terveysalan ammattilaiset eivät voi luokitella työuupumusta diagnoosiksi, todelliset uupumukseen johtaneet syyt saattavat jäädä ratkaisematta ja oikeat tukemisen keinot jäädä vähiin. Kuluneiden vuosien kriisit ovat myös tuoneet lisää kuormitustekijöitä, jotka merkitsevät haasteita erityisesti uupumisriskissä oleville.

Työuupumus on todellinen ongelma joka vaatii palkallista sairaslomaa. Tämän vuoksi työuupumus on muutettava sairauspäivärahaan oikeutettavaksi diagnoosiksi.

Lisätietoa: helsinki@keskustanuoret.fi tai uusimaa@keskustanuoret.fi