Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Vammaisasiavaltuutettu Suomeen

maanantai 09.10.2023

Vammaiset tarvitsevat lakien toteuttamista puolustamaan vammaisasiavaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa vammaisten asemaa yhteiskunnassa ja valvoo, että lainmukaiset oikeudet toteutuvat. Kaikesta itse huolehtiminen on raskasta ja aikaa vievää. Kaikilla vammaisilla/vammautuneilla ei voimavarat tähän riitä. Suomessa on useita muita asiavaltuutettuja olemassa, ei kuitenkaan yhtä tahoa, joka puolustaisi vammaisten oikeuksia ja lakien toteuttamista ilman syrjintää. Muutkin kuin vammaislait lainsäädännössä ja kuntatason sekä poliittisista että virkamiespäätöksistä koskevat vammaisia. Niiden toteutuminen kuitenkin vaatii liian usein liian monessa kunnassa ja toimijalla hallinto-oikeuksien kautta valituskierroksen laillisten oikeuksien toteutumiseksi. Kaikessa yhteiskunnan toiminnassa ja lainsäädännössä tulee ottaa huomioon vammaisvaikutukset. Näin ei nyt tapahdu.

Lisätietoa: helsinki@keskustanuoret.fi tai uusimaa@keskustanuoret.fi