Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Veronumero käyttöön torjumaan harmaata taloutta

torstai 06.10.2022

Tällä hetkellä veronumero on käytössä rakennusalalla ja telakoilla. Telakoille numero tuli käyttöön vasta tänä vuonna. Veronumero tarkoittaa sitä, että työntekijällä on näkyvissä kuvallinen henkilötunniste, jossa lukee hänen henkilökohtainen veronumero. 

Veronumeron tarkoituksena on ehkäistä harmaata taloutta. Veronumeron avulla voidaan selvittää työntekijöiden ja työnantajien verotukseen liittyviä etuuksia. Veronumeron avulla voidaan selvittää myös sopimusketjuja ja ulkomaalaisten työntekijöiden työnantajia. Kohonneen riskin aloja Suomessa on myös siivous-, kuljetus- ja matkailu ja ravintola-ala. Näillä aloilla on erityisesti havaittu harmaata taloutta ja myös työperäistä hyväksikäyttöä. On tärkeää, että veronumero olisi käytössä mahdollisimman monella kohonneen riskin alalla. Suomelta jää vuosittain saamatta harmaan talouden vuoksi paljon verotuloja, jotka olisi voitu käyttää esimerkiksi opetukseen ja perusterveydenhuoltoon. 

On myös rehellisten yrittäjien etu, että väärin toimivien yritysten toimiin puututaan, jotta kilpailuympäristö olisi neutraali, eikä väärin toimimalla saisi perusteetonta etua. Veronumeron laajentaminen uusille aloille on yksi keino puuttua harmaaseen talouteen. Tämän lisäksi täytyy pohtia myös muita keinoja harmaan talouden ja työmarkkinarikollisuuden suitsemiseen. Ylipäänsä poliitikkojen tulisi puhua enemmän talousrikollisuuden torjunnasta ja uusista tehokkaista keinoista joilla siihen voidaan puuttua.

Lisätietoja:

Uudenmaan piiri (uusimaa@keskustanuoret.fi)

Helsingin piiri (helsinki@keskustanuoret.fi)