Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Viranomaisten tiedonjakoa ja tiedonluovutusta parannettava!

torstai 29.09.2022

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret ovat huolissaan viranomaisten tiedonjaon tasosta, ja vaativat sen kehittämistä nykyistä tehokkaammaksi ja toimivammaksi.

Toimiva tiedonjako on viranomaisten välisen yhteistyön edellytys, ja sitä tarvitaan hyvin monenlaisten tapausten käsittelyssä. Kun käsitellään kansalaisten yksityisiä tietoja, täytyy olla tarkkana ettei niitä päädy vääriin käsiin, mutta viranomaisten välinen hyvä yhteistyö on myös kansalaisen etu. Heikko tiedonjako hidastaa kansalaisten ongelmien ratkaisua ja heikentää hyvinvointia.

Tällä hetkellä viranomaisilla on paikoitellen liian suppeat keinot tiedon jakamiseen esimerkiksi harmaaseen talouteen ja työperäiseen hyväksikäyttöön puuttuessa.

Erityisesti oleskelulupia käsittelevillä ja muilla työperäisen hyväksikäytön ehkäisyn kanssa toimivilla viranomaisilla tulee olla ajantasainen tieto mm. annetuista työsyrjintä/ihmiskauppatuomioista. Ei voi olla niin, että viranomaiset saavat tietoja tuomioista vain median kautta, koska siellä julkaistaan usein vain törkeimmät rikokset ja usein yrityksen nimeäkään ei ole kerrottu.

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret vaativat, että järjestelmäkehitykseen satsataan ja lainsäädäntöön tehdään muutoksia viranomaisten välisen tietojenvaihdon lisäämiseksi. Tämä on välttämätöntä, jotta harmaata taloutta ja työmarkkinarikollisuutta saadaan torjuttua.

Lisätietoja:
Uudenmaan piiri (uusimaa@keskustanuoret.fi)
Helsingin piiri (helsinki@keskustanuoret.fi)