Helsingin Keskusta ja Helsingin Keskustanuoret: Pidetään kouluterveydenhoitajat kouluissa ja laajennetaan ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden tarjontaa

torstai 15.10.2020

Helsingin kaupunki on ilmoittanut siirtävänsä osan kouluterveydenhoitajista osa- ja kokopäiväisesti koronaviruksen jäljitystehtäviin. Osa kouluista on jäämässä kokonaan ilman kouluterveydenhoitajia jopa kahdeksaksi viikoksi. Tehty ratkaisu ei ole kestävä lasten ja nuorten edun kannalta. Kouluterveydenhoitajat tarvitaan kouluilla.

Keskustan mielestä koronaviruksen jäljityksen on toimittava ja tehtävässä on oltava riittävästi henkilöstöä. Koronaviruksen jäljitykseen tarvittavaa henkilöstöä voisi muun muassa ostaa yksityisiä terveyspalveja tuottavilta, tehostaa kaupungin rekrytoinnin mainontaa sekä hyödyntää enemmän TE- toimiston kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kouluterveydenhoitajat huolehtivat terveystarkastuksista ja rokotuksista. Siirtojen takia ne viivästyvät. Lapsilla ja nuorilla ei ole käytettävissään hoitotyön ammattilaisen apua, jolle käydä purkamassa omia tai perhettä koskevia huolia. Huolet ja ongelmat tulevat usein ilmi terveystarkastusten kautta, oma-aloitteisesti vastaanotolle tulevilta, opettajilta ja muulta henkilökunnalta sekä vanhemmilta. Erityisesti mielenterveys-, kiusaamis- ja päihdeongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Nyt näihin asioihin puuttuminen viivästyy ja hidastaa hoitoon pääsyä entisestään.

Helsingin Keskustan mielestä ennaltaehkäisevään terveystyöhön pitää satsata jatkossa nykyistä enemmän, koska varhainen puuttuminen vähentää muita terveysongelmia ja syrjäytymistä. Myöhemmin tämä tulee vielä kalliimmaksi yhteiskunnalle. Jokaiseen kouluun tarvitaan kokoaikaisia terveydenhoitajia. Tarvitaan lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja perheiden palveluita tulee lisätä.

On tärkeää, että Helsingin kaupunki on hyvä ja kiinnostava työnantaja, joka tarjoaa hyvää johtamista, tarvittaessa kohdennettuja palkankorotuksia, lisäkoulutusta työntekijöille ja työsuhdeasuntoja.

Lisätiedot:
Antti Siika-aho, puhelin 050 575 4118, Helsingin Keskustan puheenjohtaja
Jade Myllykangas, puhelin 045 130 4533, Helsingin Keskustanuorten puheenjohtaja