Helsingin Keskustanuoret: Maahanmuuttajille mahdollisuus työhön julkisella sektorilla ilman kahden kotimaisen kielen osaamisvaatimusta

torstai 02.12.2021


Tällä hetkellä tilanne on se, että monilla aloilla on paha työvoimapula osaavista työntekijöistä.
Osaltaan työvoimapulaa pahentaa se, että monissa julkisen sektorin töissä vaaditaan molempien
kotimaisten kielten osaaminen, jotta voisi tulla valituksi työhön. Kielitaitovaatimuksista säädetään
laeissa ja asetuksissa.


Monia sellaisia maahanmuuttajia on työttömänä tai etsimässä uutta työtä, jotka osaavat hyvin yhtä
kotimaista kieltä. Heitä voitaisiin paremmin palkata ja houkutella eri töihin, mikäli työn voisi saada
pelkän yhden kotimaisen kielen osaamisella. Vaatimus kahden kielen osaamisesta on usein
kohtuuton henkilölle, joka ei ole Suomeen muuttaessa osannut kumpaakaan kieltä. Myös
vakituinen virka tulee olla mahdollinen maahanmuuttajalle, joka osaa vähintään yhtä kotimaista
kieltä sujuvasti.


Helsingin Keskustanuoret esittävät, että vaatimus kahden kielen osaamisesta julkisella sektorilla
työskenneltäessä poistetaan silloin kun työhön palkataan maahanmuuttaja, jolla on hyvät
edellytykset tehtävän hoitamiseksi ja hän osaa suomea tai ruotsia sujuvasti. Tämän lisäksi palvelut
tulee olla organisoitu siten, että niiden riittävyys suomeksi ja ruotsiksi taataan muuten. Erityisesti tulee huomioida asiassa virassa olevat ja virkasuhteinen henkilöstö.”


Muutos vastaisi osaltaan työvoimapulaan ja edistäisi ulkomaalaistaustaisten työllistymistä sekä
lisäisi julkisen sektorin työntekijöiden monimuotoisuutta.

Lisätiedot 0442000499 / toiminnanjohtaja