Helsingin Keskustanuoret: Päättäväisyyttä Oodin ja Helsingin huumeongelman ratkaisemiseksi!

torstai 05.03.2020

Uusi ja komea kirjastomme Oodi on hiljattain päässyt otsikoihin johtuen Oodia koskevista päihde- ja huumeongelmista. Oodin wc-tiloja on käytetty huumeiden piikittämiseen. Tämä on osa laajempaa huumeidenkäyttöongelmaa Helsingissä.

Kirjastojen ja muiden yleisten tilojen on oltava turvallisia paikkoja, joissa ei tapahdu päihteiden käyttöä tai huumeiden piikitystä. Samalla Helsingin Keskustanuoret tunnistavat, että päihteiden ja huumeidenkäyttäjille on saatava enemmän apua ja kuntoutusta.

Helsingin Keskustanuoret näkee yhtenä keinona puuttua päihde- ja huumeongelmaan niin, että Helsingin keskustan alueelle perustetaan huumeiden käyttöhuoneita. Huumeiden käyttöhuoneissa piikitys tapahtuisi valvotusti puhtailla välineillä ja samassa yhteydessä huumeidenkäyttäjille olisi tarjolla vieroitukseen ohjausta. Valvotut huumeiden käyttöhuoneet ovat kansainvälisen näytön perusteella oikein sijoitettuna vähentäneet huumehaittoja. Käyttöhuoneiden perustaminen vaatii lakimuutoksen, jota Helsingin Keskustanuoret kannattaa. 

Helsingin Keskustanuoret vaatii kaupunkia tehostamaan Oodin turvallisuutta. Samalla päihteidenkäytön juurisyihin on puututtava päättäväisemmin. Ennaltaehkäisevän työn osuutta Helsingissä on lisättävä. Silmiä ummistamalla tai pelkästään valvontaa lisäämällä ongelmat eivät ratkea.

Helsingin Keskustanuoret on myös jättänyt aiheesta samansuuntaisen aloitteen Suomen Keskustan puoluekokoukselle, joka pidetään Vantaalla 5.-7. kesäkuuta. 

Lisätietoja:

August Halonen, puheenjohtaja

0503139673, august.halonen@outlook.com