Helsingin Keskustanuoret: Sipilän hallituksen opintotukileikkaukset on peruttava

keskiviikko 13.10.2021

Vuoden 2017 opintotukileikkausten yhteydessä korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa leikattiin neljäsosalla ja opintotukikuukausien määrää vähennettiin. Leikkausten seurauksena opintolainakanta on yli kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa ja vuosittain jopa yli 10 000 korkeakouluopiskelijan opintotuki loppuu kesken opintojen. Opiskelijoiden käytettävissä olevat tulot ovat keskimäärin pudonneet noin 200 eurolla muutaman vuoden aikana. Opiskelijoiden toimeentulon vaikeudet ovat myös tutkitusti voimakkain mielenterveyden oireilua selittävä taustatekijä.  

Keskusta on Marinin hallituksen ainoa puolue, joka ei vaaliohjelmassaan ehdottanut opintotukileikkausten perumista. Todennäköisesti tämän vuoksi hallitus ei ole voinut sitoutua välttämättömään päätökseen viime kauden raakojen leikkausten perumisesta. Keskustanuorten on asetuttava kannattamaan opintotuen parannuksia vähintään vuoden 2016 tasolle ja vaadittava emopuoluetta avaamaan silmänsä tilanteen vakavuudelle. Valtiovarainministerin ja opintotuesta vastaavan tiede- ja kulttuuriministerin päätösvallan turvin Keskustalla olisi erinomainen mahdollisuus myös saada aikaan muutos.