Helsingin Keskustanuoret: Suomi tutuksi ja saatavuusharkinta historiaan!

tiistai 14.02.2023

Maahanmuutto on vahvuus ja elinehto suomalaiselle yhteiskunnalle. Jotta kotoutuminen voi onnistua, maamme ei saa jäädä maahan tulevalle vieraaksi eikä tulijaa tule juoksuttaa useammalla luukulla. Jokainen maahan tuleva on otettava vastaan kotoutumispaketilla, jossa kerrotaan tietoja suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen mahdollisuuksista sekä yhteystietoja palveluista ja neuvonnasta. Viranomaisprosessien täytyy olla selkeitä ja rekisteröityminen täytyy toteutua yhdessä toimipaikassa. Perheperusteisissa oleskeluluvissa on voitava työskennellä myös oleskeluluvan saamista odottaessa.

”Emme anna yhteiskunnastamme tervetullutta kuvaa, mikäli kaikki täytyy aloittaa luukulta luukulle-maratonilla”, linjaa Helsingin Keskustanuorten varapuheenjohtaja Joonas Paavilainen.

Helsingin Keskustanuorten mielestä saatavuusharkinta on siirrettävä historiaan. Saatavuusharkinnan jatkaminen hidastaa osaajien työllistymistä, lisää työvoimapulaa eikä estä työntekijöiden hyväksikäyttöä. Haittojen ehkäisemiseksi meidän on lisättävä resursseja harmaan talouden torjuntaan, kriminalisoitava alipalkkaus ja parannettava viranomaisten tiedonvaihtoa. Veronumeroiden käyttöä tulee lisätä myös muissa ammateissa kuin rakennusalan ammateissa.

Suomi tarvitsee osaajia ja osaaminen kasvaa opiskelemalla. Maahan tulevien osaajien opiskelua on edistettävä esimerkiksi lisäämällä englanninkielisiä ammattitutkintoja ja lukio-opintoja.

”Opiskelu ei saa jäädä kiinni kielitaidosta”, Paavilainen päättää.

Lisätiedot:

Helsingin Keskustanuoret

helsinki@keskustanuoret.fi