Helsingin Keskustanuoret: Vainotuille opiskelijoille turvaa, tukea ja opiskelupaikka Suomesta Students at Risk -ohjelman kautta

maanantai 21.03.2022

Maailma on ollut viime aikoina hyvin sekasortoisessa tilassa, mutta vuosikymmenestä ja vuodesta toiseen eri maissa opiskelijoita pidätetään tai vainotaan heidän poliittisen aktivisminsa vuoksi.

Opiskelijat ovat saattaneet olla mukana opiskelijaliikkeessä, ay-toiminnassa tai vaikkapa erilaisissa poliittisissa mielenosoituksissa. Kenenkään ei pitäisi joutua lopettamaan tai keskeyttämään opintoja vainon takia.

Helsingin Keskustanuoret esittävät Suomeen Students at Risk -ohjelmaa, joka saattaisi yhteen järjestöjen tuella vainottuja opiskelijoita ja korkeakouluja. Ohjelma on jo käytössä mm. Norjassa.

Ohjelma tarjoaisi akateemiset edellytykset täyttävälle opiskelijalle stipendin, joka kattaisi opiskelun ja asumisen kuluja. Ohjelma antaisi mahdollisuuden jatkaa opintoja ja tukea ihmisoikeuksien toteutumista. Myös suomalainen elinkeinoelämä hyötyisi tästä, kun yritykset saisivat osaavia työntekijöitä. Helsingin Keskustanuoret esittävät, että ohjelma käynnistetään mahdollisimman pian, koska esimerkiksi Venäjällä mielenosoittaminen sotaa vastaa voi laittaa monet opiskelijat vaaraan heikentyneen sananvapaustilanteen vuoksi.

Lisätietoja helsinki@keskustanuoret.fi