Iloa ja intoa liittohallitukseen!

torstai 28.10.2021

Liittokokous on jo aivan kulman takana. Onkin aika esitellä itseni sekä kolme itselleni tärkeää teemaa, joita korostaisin liittohallituksen toiminnassa. Olen Maija Kymäläinen, 21-vuotias iloinen ja innokas vaikuttaja Salon maaseudulta, Varsinais-Suomesta. Elän monipaikkaista elämää, sillä opiskelen tällä hetkellä Hämeen ammattikorkeakoulussa, Mustialassa maatalouselinkeinoja.

Into ja mielenkiinto vaikuttamiseen alkoi opiskellessani lukiossa, ja se sama into on minussa edelleen. Olen päässyt toimimaan oman kuntani nuorisovaltuustossa, kirkkovaltuustossa, sekä puolueen paikallisyhdistyksissä. Toimin myös rakkaan kotipiirini, Varsinais-Suomen keskustanuorten puheenjohtajana.

Liityin keskustanuoriin syksyllä 2018, ja se on ollut elämäni parhaita päätöksiä. Keskustanuorista olen löytänyt itselleni henkisen kodin, porukan, jossa tunnen kuuluvani joukkoon. Rakkaat Varsinais-Suomen keskustanuoret ottivat minut aikoinaan avosylin vastaan uutena jäsenenä, jossa olen saanut kehittyä. Olen kasvanut vuosien aikana niin ihmisenä kuin vaikuttajana, ja nyt koen, että on aikani ottaa seuraava askel keskustanuorissa. Esittelenkin seuraavaksi teemoja ja ajatuksiani liittyen liittoomme sekä sen toimintaan, joita ajaisin, mikäli minut liittohallitukseen valitaan.

Liiton tulisi olla jäsenilleen helposti lähestyttävä. Monesti toimijamme piireissä jäävät huoliensa kanssa yksin. Kynnys ottaa yhteyttä liittoon tuleekin olla nykyistä matalampi. Luottamus kertoa huolista ja murheista koskien oman piirin toimintaa, tulisi luottamuksellisessa ilmapiirissä pystyä kertomaan. Luottamus lähtee kuitenkin itsestä, joten liittohallituslaisena ensimmäisenä soittaisin piirien puheenjohtajille sekä aktiiveille ja kysyisin, mitä kompastuskiviä tai murheita he ovat toiminnassaan kohdanneet, ja kuinka liitto voisi näissä asioissa heitä auttaa.

Jo aiempaan teemaan vahvasti liittyen haluaisin kehittää piirien ja liiton välistä yhteistyötä. Yhteistyö tulee olla tiiviimpää sekä enemmän vuorovaikutteista, eikä vain yksinpuhelua liiton suunnasta. Haluan olla kehittämässä vuorovaikutteisempaa ympäristöä, jossa niin piirit kuin liittokin kehittyy ja palvelee jäsenistöä paremmin.

Nykypäivänä ihmisten rajallinen vapaa-aika on todella kilpailtua. Vaikka keskustanuorissa saatavat kokemukset sekä luodut ihmissuhteet ja verkostot ovat kullan arvoisia, haluaisin tarjota jäsenillemme jotakin konkreettista, mitä he saavat ollessaan mukana toiminnassamme. Tällaisia olisi erilaiset koulutukset, joista on hyötyä myös keskustanuorten toiminnan ulkopuolella niin nyt kuin tulevaisuudessa. Erilaisia taitoja ja koulutuksia olisi muun muassa esiintymiskoulutukset, hyvän CV:n teko, ensiapukoulutukset tai muut vastaavat yhteiskunnallisesti merkittävät taidot. Kyseisissä koulutuksissa voitaisiin myös hyödyntää kullan arvoisen jäsenistömme joukosta löytyvää ammattitaitoa, kiinnostusta sekä harrastuneisuutta.

Edessämme ei ole helpot ajat, mutta katson optimistisesti tulevaan. Hankalatkin keskustelunaiheet tulee ottaa rohkeasti vastaan ja miettiä liittomme kannalta kestäviä ja kauaskantoisia ratkaisuja. Lähden ilolla ja innolla kohti tulevaa liittokokousta, nähdään siis siellä!

Maija Kymäläinen

liittohallitusehdokas