Järkeä ilmastopolitiikkaan

lauantai 18.09.2021

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret ovat erittäin huolestuneita turpeentuotannon tulevaisuuden näkymistä. Viime vuosien aikana energiaturpeen käyttö on vähentynyt merkittävästi veronkorotusten ja hiilipäästökaupan hinnannousun vuoksi. Nyt ovat uhattuna myös kasvu- ja kuiviketurpeen sekä kotimaisen aktiivihiilen tuotanto. 

”Lulucf asetuksen valmistelussa on otettava järki käteen, eikä saa uhrata kotimaista ruoantuotantoa poliittisesti värittyneiden mielikuvien takia.”  Piirin johtokunnan jäsen Karri Kallio vaatii.

Suomen päättäjien on turvattava jatkossakin kasvu-sekä kuiviketurpeen asema. Vaihtoehtoiset kuivike- ja kasvualustat on tuotettu ulkomailla, eikä niitä ole saatavilla edes tarpeellista määrää. Vaikutukset turpeen alasajosta eivät jää vain Suomen rajojen sisäpuolelle, vaan sillä on vaikutusta varsinkin puutarhoille koko EUn tasolla.

”Osa aktiivihiilen tuotannosta on jo siirtynyt Yhdysvaltoihin, jossa sitä tuotetaan kivihiilestä. Suomalaisella osaamisella voimme tuottaa aktiivihiiltä ympäristöystävällisemmin. Aktiivihiilen mahdollistama puhdas vesi on elinehto koko maailmassa.” Toteaa piirin puheenjohtaja Susanna Laitila.

Kestävän rahoituksen säädökset on laitettava siihen malliin, että se ei uhkaa edellä mainittuja tekijöitä.

Lisätietoja

Karri Kallio

0503092535

Susanna Laitila

0400304407