Kaakon Keskustanuoret: Kaupunkien keskustoissa on huomioitava myös viheralueet

torstai 14.04.2022

Miksi kaupunkien keskustoihin suunnitellaan uusia kerrostalotontteja viheralueiden ja puistojen kustannuksella? Kymenlaaksolaisena esimerkkinä tästä toimii Kouvolan keskustaan suunnitteilla oleva uusi kerrostalotontti museokortteliin. Kaupungin päätös on kaavoittaa Kaunisnurmen historiallisen museokorttelin kupeeseen puistoalueelle kerrostalotontti. 

Oletettavasti tarkoituksena on kasvattaa keskustojen vetovoimaa lisäämällä kerrostaloasuntoja, mutta yhtälailla suurilla kerrostaloryhmittymillä on riskinä työntää pois ihmisiä. Jos ihminen asuu kaupungissa, ei se tarkoita sitä, ettei ihminen kaipaisi luontoa – päin vastoin. Nykytrendiä seuraamalla ihmiset kaipaavat yhä enemmän väljempää asumista ja arvostavat luontoa.

Puistoalueiden kasvattaminen keskustoissa on tärkeää kaupunkilaisten viihtyisyyden turvaamiseksi ja luontosuhteen säilymisen kannalta. Kaupunkien kaavoitusta on mahdollista tehdä muuallakin kuin keskustan alueella, taajamia kun Suomessa riittää. Joten herää kysymys: tarvitseeko keskustat oikeasti uusia kerrostaloja? Suurempi vetovoimatekijä olisi kaavoituksella tehdä keskustan alueista viihtyisäksi viheralueineen.