Kainuun Keskustanuoret: Kondomilautakunnat hyvinvointialueille!

torstai 03.02.2022

Nuorten maksutonta ehkäisyä voidaan edistää merkittävästi hyvinvointialueilla. Kainuun Keskustanuoret vaatii hyvinvointialueille perustettavaksi ”kondomilautakunnat” huolehtimaan nuorten seksuaaliterveydestä.

– Jokaisella nuorella tulee olla oikeus ja mahdollisuus pitää huolta omasta seksuaaliterveydestään. Maksuton ehkäisy on todistetusti toimiva tapa vähentää esimerkiksi terveyseroja. Maksuttoman ehkäisyn avulla nuoret myös oppivat ottamaan vastuuta seksuaaliterveydestä. Maksuttoman ehkäisyn mahdollistamalla voisimme ehkäistä ei-toivottuja raskauksia sekä seksitautitartuntoja. Seksuaali- ja lisääntymisterveys kulkevat käsi kädessä. On myös kaikkien alueiden etu, että nuoret perustavat perheitä silloin, kun he kokevat aidosti olevansa siihen valmiita, Kainuun Keskustanuorten puheenjohtaja Milla Veteläinen perustelee.

Kainuun Keskustanuoret toteaa, maksuton ehkäisy edistää terveyttä tasa-arvoisesti ja näkyy pitkällä aikavälillä kulujen pienentymisenä. ”Kondomilautakuntien” avulla osoitetaan aidosti, että nuoria kuunnellaan ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan. Tällä hetkellä osa kunnista tarjoaa kaikki ehkäisymenetelmät maksutta ja osa rajoitetusti erilaisin ehdoin. Uudella hyvinvointialueella on mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti nuorten hyvinvointiin.

– Nuorten raskaudenkeskeytykset vähenevät merkittävästi ja uudistus tuo silkkaa säästöä hyvinvointialueille. Esimerkiksi Kajaanin kokoisessa Rauman kaupungissa on laskettu säästön olevan vuosittain 100 000 €, Kainuun Keskustanuorten varapuheenjohtaja Tommi Anttalainen paaluttaa.

Pitkällä aikajänteellä ”kondomilautakunta” voisi saada osakseen myös lisätehtäviä edistääkseen nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lautakunta olisi virallinen toimielin, joka kiinnittää huomiota ensisijaisesti nuoriin. Lautakunnan tulisi vetää selkeää linjaa tulevaisuudessa esimerkiksi siitä, kuinka nuorten mielenterveyttä voidaan tukea, ja kuinka esimerkiksi vakavia terveysongelmia voidaan välttää ennaltaehkäisevän työn kautta.

Lisätietoa:

Milla Veteläinen
Kainuun Keskustanuorten puheenjohtaja
044 979 4321
milla.vetelainen@gmail.com

Tommi Anttalainen
Kainuun Keskustanuorten varapuheenjohtaja
040 866 9707
tommianttalainen@gmail.com