Kannanotto: Kuntien koronatukia korvamerkittävä mielenterveyskriisiin vastaamiseen

maanantai 19.04.2021

Mielenterveyden ongelmista on kovaa vauhtia kasvamassa uusi suomalainen kansantauti ja erityisen haavoittuvassa asemassa sen suhteen ovat olleet lapset ja nuoret. Hoitojonojen kasvua on ollut vaikeaa saada pysäytetyksi ja vaikka lain mukaan alle 23- vuotiaan olisi saatava tarpeelliseksi todettua hoitoa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu, ei tätä hoitotakuuta onnistuta monissa tapauksissa saavuttamaan. Esimerkiksi huhtikuussa 2019 suoritettu THLn tutkimus osoitti, että 22% alle 23-vuotiaista psykiatriseen erikoissaisaanhoitoon jonottavista oli joutunut odottamaan yli 90 vuorokautta: Pohjois-Pohjanmaalla vastaava luku oli 18%. Korona-aika on kiihdyttänyt negatiivista kehitystä entisestään ja Allianssin ja MTV Uutisten tammi-helmikuun vaihteessa teettämän kyselyn mukaan 75% 13-30- vuotiaista vastaajista totesi koronarajoitusten heikentäneen henkistä hyvinvointia jonkin verran tai merkittävästi.

Terapiatakuu ja psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuus ovat merkittäviä valtakunnallisia avaimia ongelman ratkaisemiseen. Näitä palasia odotellessa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää tarjota kunnille työkaluja tilanteeseen vastaamiseksi jo tässä hetkessä. Ensiarvoisen tärkeää olisi taata riittävät resurssit nykyisten hoitojonojen purkamiseksi ja vasteaikojen lyhentämiseksi. Myös uusia ajatuksia kaivataan ja hyvänä esimerkkinä tästä on psykiatrisen hoidon lähetteetön malli, johon on siirrytty Lappeenrannassa ja Vaasassa ja jota on pilotoitu Torniossa. Kokoomuksen Paavo Koho ja Erika Taube-Säkkinen tekivät tästä aiheesta laajemman kannanoton (Kaleva 17.12.2020) ja yhdymme siihen täysimääräisesti.

Paras aika toimia oli eilen ja toiseksi paras juuri nyt. Tässä valossa toivomme, että kunnille osoitettavista koronatuista korvamerkitään tietty osuus puhtaasti mielenterveyspalveluihin. Korvamerkitty osuus tulisi ohjata joko hoitojonojen purkamiseen ja vasteajan madaltamiseen tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi palveluketjuja koskeviin toimenpiteisiin, kuten psykiatrisen hoidon lähetteettömän mallin pilotointiin.

Jere Tapio, Varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret, Kuntavaaliehdokas (Oulu)

Urho Haho, Puheenjohtaja, Oulun Keskustanuoret, Kuntavaaliehdokas (Oulu)

Severi Kemppainen, johtokunnan jäsen, Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret, Kuntavaaliehdokas (Utajärvi)

Kannanotto on julkaistu Kalevassa 18.4.21 ja Suomenmaassa 19.4.2021.