Kannanotto: Maakuntia suojeltava elinkeinoministeriltä

perjantai 24.09.2021
Pohjois-Pohjanmaan Keskustannuorten mielestä EU:n aluekehitysrahoitus pitää antaa Marinin hallitusohjelman mukaisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Hallitus päättää lähiaikoina kauden 2021-2027 aluekehitysrahojen kansallisista jakoperusteista. Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasemasta on kirjaus EU:n liittymissopimuksessa ja Suomen saanto EU:n aluekehitysrahoista (EAKR) pohjautuu näihin kirjauksiin. Kirjaus perustuu Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutukseen, pitkiin etäisyyksiin, matalaan BKT-osuuteen ja heikompaan työllisyysasteeseen.

Näitä kirjauksia tulee noudattaa, jotta vältyttäisiin alueiden eriarvoistumiselta. Itä- ja Pohjois-Suomen kehitys ja alueiden tasa-arvo ovat uhattuina, jos valmistelusta tulleiden tietojen mukaisesti aluekehitysrahojen jakoperusteita muutetaan. Saatujen tietojen mukaan aluekehitysrahojen jakaumaa oltaisiin siirtämässä merkittävästi Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnille, ja Itä- ja Pohjois-Suomen osuus vähenisi.

“Jos kansallisia aluekehitysrajojen jakoperusteita muutetaan, on sillä selvä viesti Euroopan komissiolle. Onko tulevaisuudessa Suomen erityisasemalle enää perusteita? Jakoperusteiden muutos tulee viemään uskottavuutta rahoitukselta ja voi vaikuttaa myös muihin tuleviin rahoituksiin”, pohtii Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorten piirihallituksen jäsen Urho Haho.

“Jos jakoperusteita muutetaan kansallisella tasolla, se raunioittaisi Keskustan uskottavuutta aluekehittäjänä ja Keskustan piirrettä vastavoimana keskittämiselle. Vaadimme Lintilää pysymään Marinin hallitusohjelman sopimuksessa ja kunnioittamaan EU:n liittymissopimuksen kirjauksia“, Jyrähtää Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorten puheenjohtaja Teemu Haukipuro

Keskustanuorten Pohjois-Pohjanmaan piiri vaatiikin elinkeinoministeri Mika Lintilää huomioimaan maakuntiemme erilaisuudet. Muuttamalla jakoperusteita avataan tie maakuntien elinvoiman rapautumiselle ja turmion tielle. Emme salli ministerin sooloilua asiassa.

Teemu Haukipuro

Puheenjohtaja

Urho Haho

Piirihallituksen jäsen

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret