Keski-Pohjanmaan Keskustanuorten blogi: Demokratiavajeen ratkaiseminen on Euroopan Unionin keskeinen tulevaisuustehtävä

perjantai 31.05.2024

Politiikan penkkiurheilijoita hivelee ajatus nyt käsillä olevista europarlamenttivaaleista. Ylikansallinen demokraattinen organisaatio saa jälleen viideksi vuodeksi yli 700 päättäjää kantamaan vastuuta Euroopan Unionin päätöksenteosta. Alue on suuri ja monikansallinen, joten vastuunkantoa, osaamista ja yhtenäisyyden edistämistä perätään. Euroopan parlamentti on keskeinen toimielin myös kansallista päätöksentekoa katsoen.

Äänioikeutensa kansallisissa vaaleissa aktiivisesti käyttävä tavan kansalainen ei lukujen valossa ole tavoittanut europarlamenttivaalien mielekkyyttä. Parlamenttivaalien äänestysaktiivisuus esimerkiksi Suomessa on vaaleista toiseen alle 50 prosentin tasoa. Eikä siitä ole tavan kansalaista syyttäminen. Useat tutkimukset osoittavat esimerkiksi, että EU koetaan kaukaiseksi, vääriin asioihin keskittyväksi organisaatioksi, eikä äänestämistä koeta merkitykselliseksi eurovaalien kaltaisissa ylikansallisissa vaaleissa. Euroopan Unionin onkin esitetty kärsivän demokratiavajeesta.

Demokratia on arvo, joka ylläpitää vakautta ja erottaa EU:n autoritaarisista sortovalloista. Demokratiavajeen voidaankin väittää olevan yksi keskeisimpiä Euroopan Unionia haastavista kehityskuluista. Demokratia, kansalaisten osallistuminen ja kokemus EU:sta legitiiminä organisaationa vaikuttavat niin Unionin toimielinten luottamukseen, poliittisten ryhmien voimasuhteiden jakautumiseen, kuin lopulta Euroopan Unionin poliittiseen suuntaan. Miten EU varmistaa vakauden ja turvallisuuden? Nostaako äärioikeisto tai äärivasemmisto kannatustaan? Miten kansallisen päätöksenteon vapaus säilyy? Miten ilmastonmuutosta jatkossa torjutaan? Millaisena EU:n kilpailukyky ja talous näyttäytyy tulevaisuudessa?

Yllä olevat kysymykset koskettavat jokaista EU-kansalaista. Jotta varmistamme suotuisan poliittisen kehityksen ja turvallisen tulevaisuuden lapsillemme Euroopan Unionissa, tulee demokratiaa kaikin keinoin edistää. Muutos lähtee EU:sta itsestään, mutta myös kansalaisten aktiivisella osallistumisella on valtava merkitys. Ei anneta vaarallisten kehityskulkujen toteutua, tai päästetä ääneen vain ääripäiden edustajia. Käyttäkäämme aktiivisesti äänioikeuttamme alkukesän europarlamenttivaaleissa.

Jarno Saukko

Keski-Pohjanmaan Keskustanuorten varapuheenjohtaja