Keskustanuorille kunnianhimoinen maatalouspoliittinen ohjelma

maanantai 29.04.2024

Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuorten tulee laatia uusi maatalouspoliittinen ohjelma, joka vastaa tämän päivän haasteisiin ja valmistaa liittoa myös tuleviin eduskuntavaaleihin.

Nuorten viljelijöiden määrä laskee, ja samalla tuotantoon kohdistuu valtavia paineita uudistua. Heikko kannattavuus vaivaa monia tiloja ja erilaiset lainsäädännön vaatimukset lisääntyvät. Lisäksi ilmastonmuutos tuo lisää epävarmuutta satoihin. Maatalouden keskittyminen ja tarvittavan työvoiman väheneminen vaikuttavat myös muun maaseudun elinvoimaan. Ruoantuotantoon tarvitaan ratkaisuja sekä kansallisella että EU-tasolla.

Keskustanuorissa on paljon maatalousalan asiantuntijoita, ja tätä kannattaa hyödyntää. Ohjelmatyö on aina myös tilaisuus oppia ja kehittää uusia tapoja työskennellä. Usein linjapapereita laaditaan mahdollisimman laajoiksi ja hamaan tulevaisuuteen säilyviksi. Tässä tapauksessa ehdotamme kuitenkin, että ohjelma pidetään tiiviinä pakettina, joka tarjoaa konkreettisia toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä.

Keskustan ei tarvitse pelätä ottaa kantaa maatalouteen leimautumisen pelossa. Ei myöskään kannata tuudittautua siihen, että epämääräinen viljelijöiden arvostus ilman selkeitä omia näkemyksiä riittää. Siksi myös Keskustanuorten kannattaa tarttua tähän haastavaan, mutta äärimmäisen tärkeään aiheeseen.

Lisätiedot:

Venla Kajan,
puheenjohtaja
venla.kajan@gmail.com