Keskustanuorten Itäiset piirit: Kansalaistaidot ja vaikuttaminen osaksi koulukulttuuria

perjantai 26.08.2022

Keskustanuorten itäiset piirit näkevät lasten ja nuorten kansalaistaidot tärkeänä kehityskohteena. Moni nuori kokee vaikeaksi esimerkiksi laskujen maksamisen ja verotukseen liittyvät asiat. Kokous- ja äänestämiskulttuurin tuntemukselle on tarvetta opiskelija- tai ammattijärjestöihin ja yhdistyksiin mukaan lähtiessä. Yhdistystoimintaan lähtemisen kynnys on monesti korkea, koska tuntematon virallisempi kokouskulttuuri jännittää. 

  • Yleishyödyllisiä taitoja kuten kansalaisvaikuttamista ja oman talouden hallintaa olisi hyvä sisällyttää osaksi kouluarkea ja käytänteitä. Näiden taitojen lisääminen valmistelisi nuorta pikkuhiljaa kohti aikuiselämää ja järkevää talouskäyttäytymistä, kommentoi Pohjois-Karjalan Keskustanuorten hallituksen jäsen Kristiina Oinonen

Opetuksen soveltaminen kohdeikäryhmän mukaan olisi tärkeää. Esimerkiksi äänestämiskulttuuria voi helposti sisällyttää eri aineiden oppitunteihin myös alakouluikäisillä. Laskujen maksaminen ja kokouksiin osallistuminen voisi tulla mukaan yläasteelle siirryttäessä. Tarkoituksena ei kuitenkaan olisi lisätä erillistä oppiainetta jo valmiiksi monipuoliseen opetussuunnitelmaan. 

  • Tavoitteena ei ole lisätä opettajan työtaakkaa. Paras vaihtoehto olisi tarjota opettajien käyttöön kattava materiaalipaketti, jota kukin voisi soveltaa ja hyödyntää opetuksen tukena haluamallaan tavalla, tarkentaa Pohjois-Karjalan Keskustanuorten varapuheenjohtaja Milla Martikainen

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret

Pohjois-Savon Keskustanuoret

Etelä-Savon Keskustanuoret

Kaakon Keskustanuoret